2014


Award 2014 wordt uitgereikt aan Wilfred Reinhold door Fred Bertrand

Dames en heren,

Vijftien jaar na de oprichting van de Stichting Veteranenziekte zijn we al weer toe aan de 5e Legionella Award! De Legionella Award wordt uitgereikt aan die persoon die, naar ons idee, een meer dan voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het debat om legionella-uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Ik breng u de vorige 4 Awards even in herinnering:

  • De eerste ging in 2004 naar Prof. Dr. Peter Speelman, Hoofd infectieziekten van het AMC.
  • De tweede in 2006 ging naar de heer Will Scheffer van de installatiebranche UNETO-VNI.
  • In 2009 werd de 3e award uitgereikt aan Prof. Dr. Ir. Dick van der Kooij van de KIWA,
  • De 4e werd in 2011 uitgereikt aan Ir. Hans van Wolferen, technisch onderzoeker van het TNO.

De afgelopen jaren hebben zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de technische preventie van legionella, en helaas ook niet op het gebied van het medische en wetenschappelijke terrein.

Dan zou je natuurlijk kunnen denken dat er geen enkele reden is om de Award deze keer uit te reiken, maar niets is minder waar.

Want er zijn natuurlijk ook mensen die, hoewel niet of nauwelijks nadrukkelijk aanwezig in de media, er toch op de achtergrond al jarenlang voor zorgen dat er binnen het kader van de mogelijkheden, er toch een werkzame uitvoering kwam van de met regelmaat aangepaste drinkwaterwetgeving.

Dames en heren, het is mij een groot genoegen de 5e Legionella Award te mogen uitreiken aan de man die,

  • al 27 jaar zanger is van het huiskamerkoor Gran Frutta,
  • sinds zijn jeugd behept is met de invoer en verspreiding van uitheemse planten en dieren die schade kunnen opleveren aan o.a. aan natuur, milieu en gezondheid,
  • al 5 jaar voorzitter is van het platform ‘Stop invasieve exoten’,
  • door zijn collega’s en ex-collega’s wordt aangemerkt als ‘zeer plezierig om mee te werken’
  • maar ook de man die deze maand 25 jaar bezig is als juridisch beleidsmedewerker, op het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, met name op het gebied van onder meer drinkwater en legionella, en die als ideaal smeermiddel werkt tussen bedrijfsleven en overheid.

Dames en heren, de 5e Legionella Award 2014 gaat naar Wilfred Reinhold.