2011

TNO-Onderzoeker ir. Hans van Wolferen heeft tijdens het ISSO/LOPL symposium over legionellaregelgeving in De Doelen te Rotterdam de Legionella Award gekregen van de Stichting Veteranenziekte.

Legionella-awareness
Bij het toekennen van de Legionella Award kijkt de Stichting Veteranenziekte welke persoon of welke instelling zich in de afgelopen jaren naar verhouding het meeste heeft ‘onderscheiden’ op het brede terrein van Legionella-awareness, het bewustzijn, het bezig zijn met de veelomvattende Veteranenziekte, in al zijn aspecten. Sinds de legionellaramp van 1999 in Bovenkarspel was het voor de vierde keer dat de Legionella Award werd toegekend.

Baanbrekend werk voor legionellapreventie
Fred Bertrand, voorzitter van de Stichting Veteranenziekte, reikte voor meer dan 250 congresgangers de Award uit aan Van Wolferen vanwege zijn baanbrekend werk voor de legionellapreventie. Van Wolferen heeft in de afgelopen twaalf jaar een groot aantal onderzoeken gedaan die zijn vastgelegd in TNO-rapporten. Veel van zijn onderzoeksresultaten zijn vertaald in richtlijnen die zijn opgenomen in de bekende ISSO-publicaties op het gebied van legionellapreventie.
Voor de meeste van die publicaties is hij ook de auteur, en van enkele daarvan samen met ir. Frank Oesterholt van KWR Watercycle Research Institute. In zijn dankwoord wees Van Wolferen op die samenwerking en ook op het feit dat hij zijn onderzoeken bij TNO niet alleen heeft gedaan. Verder liet hij zich lovend uit over de wijze waarop hij in de achterliggende periode heeft kunnen overleggen met het ministerie van VROM, nu I&M, in de persoon van mr. Wilfred Reinhold.

Legionella Award voor Hans van Wolferen