2004

Legionella Award voor Prof. Dr. Peter Speelman

Uitreiking Legionella-Award door de Stichting Veteranenziekte. 20-2-2004 op het Nationaal Congres Legionella preventie.

Dames en heren goedenmiddag, we staan hier bij de Legionella-Award 2004 die tot stand kon komen mede dankzij steun van het bedrijf Aqua Serva dat wij hierbij hartelijk dank zeggen.

Vijf jaar na de Legionella-ramp van Bovenkarspel kijkt het bestuur van onze Stichting Veteranenziekte terug en vooruit tegelijk.

Wie, welke persoon of welke instelling heeft zich de afgelopen vijf jaar, de voorbije 1800 dagen, naar verhouding het meeste ‘onderscheiden’ op het brede terrein van Legionella-awarness, het bewustzijn, het bezig zijn met de veelomvattende Veteranenziekte, in al zijn aspecten?

Secretaris Nico Hoffer reikt de Legionella-Award uit, gesecondeerd door Bea en Jaap Veldhuisen.

Secretaris Nico Hoffer reikt de Legionella-Award uit, gesecondeerd door Bea en Jaap Veldhuisen.

Wie toonde de grootste betrokkenheid bij slachtoffers, wie spande zich het meeste in ook voor preventieve maatregelen, wie liet niet na, onvermoeibaar, om voorlichting te geven aan mensen die ‘zoekende, tastende’ waren, in een zo onzekere periode van hun leven?

We hadden als Stichting Veteranenziekte misschien zelf vooraf een ‘kant en klare’ mening, maar die mocht niet bepalend zijn, zo vonden we.

We hebben daarom in de afgelopen maanden een peiling gehouden onder de belangrijkste doelgroep in dit verband: de mensen die zélf – lichamelijk en geestelijk – direct of indirect te maken hebben gekregen met de gevolgen van Legionella. ‘Wat vinden de slachtoffers, de lotgenoten zelf?’

Zes personen, dan wel instellingen hebben we eind vorig jaar ‘kandidaat’ gesteld voor de eerste Legionella-Award die we vandaag uitreiken.

Tientallen reacties kregen we binnen en om te onderstrepen dat we het met die zes ‘genomineerden’ nog zo gek niet hadden geschoten, moge hier vermeld worden dat ze allemaal minstens één stem kregen. Gelukkig maar, niemand heeft voor niets gewerkt!

Lichtelijk blozend hebben we kunnen constateren dat wij ook zélf, als bestuur van de Stichting Veteranenziekte, een aantal ‘stemmen’ wisten te vergaren, hoewel we onszelf – uiteraard – niet hadden voorgedragen. Zou ook een beetje gek zijn: een prijs, een onderscheiding aan je zelf toedelen.

Wie is het dan wel geworden?

Twee genomineerden springen en sprongen er van meet af aan boven uit. Een daarvan is de Consumentenbond en daar was en is ook alle reden toe. Het was immers de Consumentenbond die vijf jaar geleden meteen onvervaard op de bres sprong voor de slachtoffers van de toen nog maar net uitgebroken Legionalla-ramp in Bovenkarspel. Het was – en is – de Consumentenbond die zich sterkt maakte en maakt voor een grote groep slachtoffers; het was ook de Consumentenbond die niet aarzelde om – toen het echt niet meer anders kon – een rechtszaak aan te spannen. Een rechtszaak die, in hoger beroep bij het Gerechtshof in Amsterdam, nog altijd ‘loopt’ en waarvan de uitkomst helaas nog altijd ongewis is.

Professor Peter Speelman neemt de Legionella-Award in ontvangst, uiterst links voorzitter Fred Bertrand.

Professor Peter Speelman neemt de Legionella-Award in ontvangst, uiterst links voorzitter Fred Bertrand.

De Consumentenbond heeft ons gesteund en steunt ons nog steeds. Dat is een dik compliment en een stevig applaus waard, van u allen: (applaus + dank)

Maar toch: ze eindigde niet als eerste, de Consumentenbond. Ze behaalde een eervolle ‘zilveren’ medaille.

Het ‘goud’ gaat naar een man over wie een groot aantal mensen spreekt in termen van grote dankbaarheid, zelfs in termen van dood of leven.

Een paar citaten uit de toelichting die mensen gaven bij hun stem:

‘Deze man is het duidelijkst geweest in al zijn handelingen en uitspraken.’

Of:

‘Iedereen heeft zijn best gedaan, maar hij en zijn team deden de juiste dingen, op de juiste momenten.’

En tenslotte, misschien wel de meest kernachtige uitspraak:

award2004-3

Bestuur van de Stichting Veteranenziekte met professor Speelman.

Geachte aanwezigen, het is ons een eer en een voorrecht om de Legionella Award 2004 uit te reiken aan:

Professor dr. PETER SPEELMAN
Hoofd infectieziekten Academisch
Medisch Centrum, Amsterdam.

Professor Speelman, het is u van harte gegund.

Hartelijk dank.