U kunt zich door middel van het invullen en versturen van onderstaand formulier aansluiten als lid/lotgenoot/donateur bij Stichting Veteranenziekte. De kosten hiervoor bedragen een jaarlijkse bijdrage van 25 euro per automatische incasso. Ontvangt u liever een factuur dan betaalt u 26,50 euro.

De Stichting Veteranenziekte brengt een paar keer per jaar een blad uit en organiseert landelijke lotgenotendagen. Voor de bijeenkomsten worden sprekers uitgenodigd, is er tijd voor vragen en uiteraard voor informeel lotgenotencontact.

Met het aanvinken van dit veld in het formulier geeft u toestemming aan Stichting Veteranenziekte om een incasso-opdracht te sturen aan uw bank en jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht t.g.v. Stichting Veteranenziekte.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.