Gestart in 1999 als Stichting Flora Veteranenziekte, na de grootste legionella-uitbraak ter wereld tijdens de West-Friese Flora, waarna in korte tijd 32 personen overleden aan de gevolgen van de veteranenziekte.

Meer dan 200 mensen werden ernstig ziek.

In de afgelopen 24 jaar melden mensen met een legionella-besmetting zich nog steeds aan bij de stichting. Deze zijn ziek geworden in binnen-of buitenland. Uit of thuis! Zij vinden met behulp van de stichting contact met anderen, die hetzelfde meemaken en/of hebben meegemaakt. Dit lotgenotencontact, de informatie en de lotgenotenbehartiging is zeer waardevol gebleken. Het ziek worden en de gevolgen is iets, dat bij velen helaas nog onbekend is. Gevolgen op allerlei gebieden.

Herdenkingsbijeenkomst 12 maart 2024 in Bovenkarspel gaat niet door

Beste betrokkene van Stichting Veteranenziekte,


Het spijt ons u te moeten meedelen dat wij als bestuur van Stichting Veteranenziekte hebben moeten besluiten om de 25-jarige herdenkingsbijeenkomst op 12 maart 2024 in Bovenkarspel, niet door te laten gaan.


Wij begrijpen dat dit nieuws teleurstellend kan zijn. Echter in goed overleg met een aantal betrokkenen hebben we moeten concluderen dat door een tekort aan mankracht en weinig animo van organisaties die echt nodig zijn wij niet de herdenking kunnen organiseren met de aandacht die het evenement verdient.


Nu de herdenkingsbijeenkomst in Bovenkarspel niet doorgaat, willen wij als patiëntenvereniging wel zorgen voor een passende viering. Het is immers ook 25 jaar geleden dat de patientenorganisatie Stichting Veteranenziekte werd opgericht. Al 25 jaar een plek waar lotgenoten en hun naasten terecht kunnen, om gehoord en geholpen te worden.

Via de website en ons legionella magazine houden wij u verder op de hoogte.
Wij hopen op uw begrip.


Met vriendelijke groet,

het bestuur van Stichting Veteranenziekte,

Diana Snijder
Nicolien van Oostveen
Ferry Hulster
Esther Bout

StVZ wil graag in contact met u komen als u te maken hebt gehad met de veteranenziekte.
Contact opnemen

Over legionella

Volgens officiële bronnen waren er in het jaar 2000 ruim 250 legionellabesmettingen. De teller staat officieel nu op ruim 650 per jaar.

Dit zijn alleen de gemelde aantallen. De praktijk geeft een ander beeld!

Iedereen kan een legionellabesmetting oplopen. Oud of jong! Legionella maakt daarin geen onderscheid…

De legionellabesmetting, die in de milde vorm een legionellagriep veroorzaakt, zgn. Pontiac Fever, zal veelal een goed herstel laten zien bij de patiënt.

Zodra er een longontsteking is ontwikkeld, praten we over veteranenziekte. Hiervan is het herstel veel moeilijker en geeft veelal een lange nasleep.

Stichting Veteranenziekte onderhoudt hierover contact met het ministerie van VWS, GGD ‘s en diverse artsen.

Er verschijnt een aantal keren per jaar een uitgave van ons blad Info@StVZ

Hierin komen tal van onderwerpen aan bod die gerelateerd zijn aan legionella.