Welkom bij Stichting Veteranenziekte

Veteranenziekte (Legionairs Disease, legionairsziekte) is een zeldzame levensbedreigende en vrij onbekende longontsteking veroorzaakt door de legionellabacterie.

De legionellabacterie komt voor in grond en watersystemen. Een besmetting door legionella is een zeldzame en vrij onbekende aandoening het kan je overkomen wanneer je kleine waterdruppeltjes, nevel/aerosolen, hebt ingeademd.

Een legionellabesmetting kent een overlijdensrisico van 2%-10%

Wanneer de legionellabesmetting omslaat in een longontsteking kan er een levensbedreigende situatie ontstaan. Dit overkomt zo’n 1000 mensen per jaar.

Dit heet veteranenziekte, deze ernstige aandoening kent een overlijdensrisico van 5% -25%.

Stichting Veteranenziekte, is een stichting voor patiënten, opgericht en geleid door ervaringsdeskundigen en ondersteund door naasten van lotgenoten, medisch en technisch adviseurs. Wij zetten ons gezamenlijk in op vrijwillige basis, voor hen die een legionellabesmetting hebben doorstaan, de veteranenziekte hebben overleefd of deze van dichtbij hebben meegemaakt. Aandacht voor de aandoening, de patiënt! én diens naaste!

Op deze site vindt u de meeste informatie: wat te doen bij en na een legionellabesmetting.

StVZ wil graag in contact met u komen als u te maken hebt gehad met de veteranenziekte.
Contact opnemen

Over legionella

Volgens officiële bronnen waren er in het jaar 2000 ruim 250 legionellabesmettingen. De teller staat officieel nu op ruim 650 per jaar.

Dit zijn alleen de gemelde aantallen. De praktijk geeft een ander beeld!

Iedereen kan een legionellabesmetting oplopen. Oud of jong! Legionella maakt daarin geen onderscheid…

De legionellabesmetting, die in de milde vorm een legionellagriep veroorzaakt, zgn. Pontiac Fever, zal veelal een goed herstel laten zien bij de patiënt.

Zodra er een longontsteking is ontwikkeld, praten we over veteranenziekte. Hiervan is het herstel veel moeilijker en geeft veelal een lange nasleep.

Stichting Veteranenziekte onderhoudt hierover contact met het ministerie van VWS, GGD ‘s en diverse artsen.

Er verschijnt een aantal keren per jaar een uitgave van ons blad Info@StVZ

Hierin komen tal van onderwerpen aan bod die gerelateerd zijn aan legionella.