Legionella in kleedlokalen buitensport

MAASTRICHT – In de douches van de kleedlokalen van drie Maastrichtse buitensportverenigingen is legionella aangetroffen. Maastricht Sport, de sportorganisatie van de gemeente Maastricht, heeft deze voorlopig gesloten. De drie verenigingen – Maastrichtse Hockey Club en de voetbalclubs RKASV en Willem I – zijn hiervan op de hoogte gesteld.

De aanwezigheid van de legionellabacterie kwam aan het licht tijdens de halfjaarlijkse controle van de waterkwaliteit door een onafhankelijk bureau. Het betekent dat er in de kleedruimten niet gedoucht mag worden. Toiletten en wasbakken mogen wel gebruikt worden. Maar uit voorzorg zijn de kleedlokalen helemaal buiten gebruik gesteld, aldus de gemeente Maastricht.

Voor de betrokken sportclubs wordt in overleg naar vervangende kleedfaciliteiten gezocht. Nog niet bekend is hoe lang de sluiting gaat duren. Overigens gaat na zondag de winterstop van start in de buitensport.

Bron: www.dichtbij.nl

RIVM waarschuwt voor gebrekkig toezicht op koeltorens

Hoewel gemeenten verantwoordelijk zijn voor registratie van en toezicht op natte koeltorens bij inrichtingen, hebben zij daar weinig zicht op. Dat is een risico, waarschuwt het RIVM, omdat de torens een bron van legionellabesmetting kunnen zijn. Dat Nederland na 2006 geen grote uitbraak van legionellalongontsteking (ook bekend als de Veteranenziekte) meer heeft gehad, is een kwestie van geluk.

Kostbare dagen gaan verloren
Het kan heel anders lopen, toont een recente uitbraak in Portugal. Daar werden vorige maand in enkele dagen tijd meer dan driehonderd mensen ziek van de legionellabacterie, vermoedelijk afkomstig uit een koeltoren. Afgelopen week overleed daar de elfde patiënt aan de gevolgen van de longinfectie die de bacterie kan veroorzaken. Eenzelfde scenario kan zich in Nederland voordoen, volgens epidemioloog Petra Brandsema van het RIVM. ‘Als gemeenten niet weten waar zich op hun grondgebied natte koeltorens bevinden, gaan kostbare dagen verloren met het zoeken naar de besmettingsbron.’

Gemeenten verantwoordelijk
Sinds 2007 zijn gemeenten via de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor het toezicht op natte koeltorens en in 2009 is dit uitgebreid met een meldplicht voor nieuwe koeltorens. Bij grote industriële installaties voert de provincie het toezicht uit. Doordat koeltorens die geplaatst zijn voor 2010 niet gemeld hoeven te worden, is het voor gemeenten en provincies niet duidelijk hoeveel koeltorens er werkelijk zijn binnen hun grenzen, stelt Brandsema. Volgens de Atlas van de Leefomgeving, waar een registratie van natte koeltorens wordt bijgehouden, staan er in Nederland circa vierduizend torens. Daarvan is ongeveer 30% bij toezichthouders bekend.

Gemeente denkt ten onrechte geen koeltorens te hebben
Dat cijfer is afkomstig uit een evaluatie van de registratie in 2012, maar volgens Brandsema is er geen reden om aan te nemen dat er sindsdien veel is verbeterd. Het RIVM ontvangt jaarlijks ruim driehonderd meldingen van legionellalongontsteking en slechts in drie of vier gevallen meldt de GGD – die de besmettingsbron altijd probeert op te sporen – dat in de buurt van de patiënt een natte koeltoren is geregistreerd. Brandsema: ‘Veel gemeenten denken ten onrechte dat zij geen natte koeltorens hebben. Apeldoorn meldt bijvoorbeeld dat die gemeente er 52 heeft, wat vrij realistisch is. Maar een iets grotere gemeente zegt er geen een te hebben. Toevallig is dat een gemeente bij mij in de buurt en ik zie ze daar op veel plekken staan.’

Toezicht deels naar omgevingsdiensten
Brandsema vermoedt dat een aantal gemeenten veronderstelt dat zij er niet meer over gaan, sinds het toezicht op een deel van de koeltorens is overgegaan naar de omgevingsdiensten of regionale uitvoeringsdiensten. Dit geldt echter alleen voor de vergunningsplichtige koeltorens die deel uitmaken van een industriële installatie, bij fabrieken bijvoorbeeld. Niet voor de koeltorens van airconditioningsinstallaties op kantoorgebouwen, zegt Brandsema. ‘Tenzij de gemeente bij de omgevingsdienst een “pluspakket” afneemt, maar dat gebeurt lang niet altijd.’

Gebruik expertise
Juist bij de fabriekskoeltorens is het toezicht over het algemeen goed geregeld, veronderstelt Brandsema. ‘Daar moeten veel vergunningszaken worden geregeld, dus dit draait daarin mee en onderhoud is vaak onderdel van het bedrijfsproces. Desondanks gaat het ook bij industriële koeltorens wel eens mis.’ Bij bedrijfsverzamelgebouwen is het onderhoud vaak een probleem. ‘Er is een eigenaar, een beheerder, diverse huurders, maar soms weet niemand wie verantwoordelijk is voor de koeltoren.’ Overigens werken niet alle airco’s met een natte koelinstallatie. Bij droge koeltorens speelt het risico op legionellabesmetting geen rol. Volgens het RIVM is het nodig om koeltorens actief op te sporen. Brandsema adviseert gemeenten gebruik te maken van de expertise van de omgevingsdienst of van de handleiding koeltoreninventarisatie en registratie van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Uitbraak in Amsterdam: 3 doden
Legionella kan zich ontwikkelen in water met een temperatuur tussen 20 en 50 graden Celsius. Door het inademen van besmette neveldruppels kunnen mensen ziek worden. Volgens het RIVM beschrijft een onderzoek uit 2013 totaal negentien uitbraken in de periode 2001 -2012 in twaalf landen veroorzaakt door koeltorens. In totaal waren hier 1609 patiënten bij betrokken, van wie 6% overleed. De laatste uitbraak veroorzaakt door een koeltoren in Nederland was in 2006, in Amsterdam. 33 Patiënten werden ziek, drie van hen overleden.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

Nog twee doden door legionella-uitbraak in Portugal

In Portugal zijn er nog twee doden gevallen door de legionella-uitbraak in Portugal. Daarmee komt het totaal aantal doden op zeven. De uitbraak zou te wijten zijn aan een probleem in de koeltorens van kunstmestfabriek ADP. Er zouden meer dan 300 personen besmet zijn, wat de Wereldgezondheidsorganisatie verontrust.

Ongeveer 3 dagen geleden belandden een tiental patiënten die besmet waren met legionella, in het ziekenhuis in het stadje Vila Franca de Xira, op 30 kilometer ten noorden van Lissabon. Maar al gauw volgden tientallen anderen. Dat zouden er nu meer dan 300 zijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak “gevaarlijk voor de publieke gezondheid.” De kunstmestfabriek en andere fabrieken in het stadje zijn uit voorzorg gesloten ”om andere besmettingen te voorkomen”.

Wat is de legionellabacterie?
De legionellabacterie op zich is geen probleem, zolang die zich niet vermenigvuldigt. Die vermenigvuldiging gebeurt vooral in water met een temperatuur tussen 25 en 55 graden Celsius, de ideale temperatuur in een koeltoren dus. Besmetting gebeurt door inademing van zeer kleine, besmette waterdruppeltjes. De ziekte is niet besmettelijk van de ene mens op de andere. Besmetting via het drinken van water is niet mogelijk.

Bron: VRT (België)

In de regio Lissabon zijn 33 mensen in het ziekenhuis opgenomen met legionella

Vertaling van het originele Portugese artikel

In aanvulling op de 27 mensen die in het ziekenhuis van Vila Franca de Gaia zijn opgenomen, zijn nog zes anderen met ‘legionella’ in drie verschillende ziekenhuizen in Lissabon opgenomen. Patients in Lisbon liggen in de ziekenhuizen Cabral, São José and Capuchos.
Volgens een bron van de DGS, werden alle patiënten geïnfecteerd met de ‘legionella’ bacterie, zij komen van Via Longa, Póvoa de Santa Iria en Strong House.
Sprekend met Lusa, de directeur-generaal van Volksgezondheid, Francis George, zei: “het lijkt er op dat de infectie met ‘legionella’ beperkt is tot de gemeente Vila Franca de Gaia.”
Van de 27 mensen in het ziekenhuis opgenomen in Vila Franca de Gaia, liggen er zeven nog op de Intensive Care en Intermediate Care, en een daarvan is “geventileerd”. “Het is wat erger is” aldus een officiële bron in het ziekenhuis Reynaldo dos Santos.
Geïnterneerden zijn tussen de 30 en 80 jaar en komen uit verschillende plaatsen in de gemeente Vila Franca de Gaia. Tot nu toe is nog niet vastgesteld wat de oorzaak is van de besmetting.

Bron: www.dn.pt

Aanvullend nieuwbericht van 11-11-2014:

De koeltorens van de kunstmestfabriek ADP liggen aan de basis van de legionella-uitbraak in Portugal. De koeltorens van het Belgische bedrijf Sovay, die in de buurt gelegen zijn, hebben er niets mee te maken. Dat heeft de minister van Milieu van Portugal meegedeeld.

De afgelopen 3 dagen raakten 233 mensen besmet met de legionellabacterie. 5 mensen overleefden het niet.

Gisteren begonnen de Portugese autoriteiten een onderzoek naar de bron van de besmetting. Eerst werd gedacht dat de bron lag bij een waterzuiveringsinstallatie. Dat bleek niet het geval te zijn. Uit voorzorg werden wel alle zwembaden en andere openbare waterinstallaties gesloten.

De koeltorens van de fabrieken in de buurt van Vila Franca de Xira werden ook onderzocht. Zowel in het koelwatersysteem van het Belgische concern Solvay als in dat van twee andere bedrijven werd de legionellabacterie aangetroffen. Daarop werden het waterkoelingssysteem en de koeltorens van de fabrieken buiten werking gesteld.

De minister van milieu van Portugal heeft nu gemeld dat de koeltorens van de kunstmestfabriek ADP aan de basis liggen van de besmetting.

Bron: www.hln.be

Man overleden na besmetting met legionella in sauna Grosthuizen

Een 69-jarige man uit Enkhuizen is overleden na een legionellabesmetting die hij opliep na een bezoek aan Sauna Grosthuizen in het dorp Grosthuizen, in de provincie Noord-Holland.

De GGD heeft dat vrijdagmiddag bevestigd. De man was voor het eerst ziek op 7 oktober en is op 15 oktober overleden.

Ook Sauna Grosthuizen in Grosthuizen heeft bevestigd dat daar een legionellabacterie voorkwam, in een vorm die gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.

“Naar aanleiding van deze bevindingen hebben wij op 30 oktober adequate maatregelen getroffen in samenwerking met de inspectie en GGD Hollands Noorden”, stelt de sauna op Facebook.

Meer mensen
Volgens RTV NH zijn mogelijk meer mensen besmet geraakt: in de laatste twee weken van oktober hebben tot driehonderd mensen een bezoek gebracht aan de sauna. De GGD begon in oktober een groot onderzoek toen bleek dat de man aan legionella was overleden, aldus RTV NH.

Toen bleek dat de man in de sauna was geweest, besloot de GGD die grondig te onderzoeken. Uiteindelijk werd duidelijk dat die besmet was met de gevaarlijke bacterie. De GGD gaat er volgens de omroep vanuit dat de man is overleden door zijn saunabezoek.

Op de vraag waarom de sauna niet direct na het overlijden van de man is gesloten, antwoordt een woordvoerder van de GGD dat dit voorbarig zou zijn geweest.

“We hebben meteen na het overlijden van de man in kaart gebracht waar hij de besmetting opgelopen zou kunnen hebben. Van de mogelijke bronnen hebben we monsters genomen. Op 30 oktober kregen we de uitslag en hebben we meteen maatregelen getroffen. Eerder maatregelen treffen zou voorbarig zijn geweest. Ook thuis, bij de sportclub of op een vakantiepark kun je besmet raken”, aldus de woordvoerder.

Huisarts
De sauna adviseert mensen die de laatste twee weken van oktober de sauna hebben bezocht en last krijgen van klachten, contact op te nemen met hun huisarts.

De infectie Legionellose wordt veroorzaakt door de legionellabacterie en is een infectie van de luchtwegen en de longen. De legionellalongontsteking of veteranenziekte komt in Nederland regelmatig voor.

Vragen
Een woordvoerder van Sauna en Wellness Nederland laat vrijdagavond weten dat hij enkele vragen heeft gekregen van sauna-eigenaren naar aanleiding van het overlijden van de man uit Enkhuizen. Van grote onrust is volgens hem geen sprake.

“Het is heel triest dat er nu iemand is overleden. Maar het is haast niet te voorkomen dat zoiets af en toe gebeurt”, aldus de woordvoerder. “De protocollen hoeven niet te worden aangescherpt. Ze zijn duidelijk en uitgebreid.”

“We willen waken voor incidentpolitiek, maar gaan mensen zeker nog informeren via sociale media zoals Twitter en Facebook”, aldus de woordvoerder.

Bron: www.nu.nl

Uitreiking Legionella Award 2014


Award 2014 wordt uitgereikt aan Wilfred Reinhold door Fred Bertrand

Dames en heren,

Vijftien jaar na de oprichting van de Stichting Veteranenziekte zijn we al weer toe aan de 5e Legionella Award! De Legionella Award wordt uitgereikt aan die persoon die, naar ons idee, een meer dan voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het debat om legionella-uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Ik breng u de vorige 4 Awards even in herinnering:

  • De eerste ging in 2004 naar Prof. Dr. Peter Speelman, Hoofd infectieziekten van het AMC.
  • De tweede in 2006 ging naar de heer Will Scheffer van de installatiebranche UNETO-VNI.
  • In 2009 werd de 3e award uitgereikt aan Prof. Dr. Ir. Dick van der Kooij van de KIWA,
  • De 4e werd in 2011 uitgereikt aan Ir. Hans van Wolferen, technisch onderzoeker van het TNO.

De afgelopen jaren hebben zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de technische preventie van legionella, en helaas ook niet op het gebied van het medische en wetenschappelijke terrein.

Dan zou je natuurlijk kunnen denken dat er geen enkele reden is om de Award deze keer uit te reiken, maar niets is minder waar.

Want er zijn natuurlijk ook mensen die, hoewel niet of nauwelijks nadrukkelijk aanwezig in de media, er toch op de achtergrond al jarenlang voor zorgen dat er binnen het kader van de mogelijkheden, er toch een werkzame uitvoering kwam van de met regelmaat aangepaste drinkwaterwetgeving.

Dames en heren, het is mij een groot genoegen de 5e Legionella Award te mogen uitreiken aan de man die,

  • al 27 jaar zanger is van het huiskamerkoor Gran Frutta,
  • sinds zijn jeugd behept is met de invoer en verspreiding van uitheemse planten en dieren die schade kunnen opleveren aan o.a. aan natuur, milieu en gezondheid,
  • al 5 jaar voorzitter is van het platform ‘Stop invasieve exoten’,
  • door zijn collega’s en ex-collega’s wordt aangemerkt als ‘zeer plezierig om mee te werken’
  • maar ook de man die deze maand 25 jaar bezig is als juridisch beleidsmedewerker, op het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, met name op het gebied van onder meer drinkwater en legionella, en die als ideaal smeermiddel werkt tussen bedrijfsleven en overheid.

Dames en heren, de 5e Legionella Award 2014 gaat naar Wilfred Reinhold.

Winnaar ‘Viral Campaign’ bekend!

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam maakten als studieopdracht YouTube clips om de maatschappelijke bekendheid met Veteranziekte te vergroten. Tijdens het congres werd een prijsuitreiking gehouden voor de beste clips.
Bekijk hieronder het winnende filmpje van de ‘Viral Campaign’.Stichting Veteranenziekte – Draw my life Legionella

Jody Smit, Jarno Verhoogt, Lai Nguyen & Kasper Wiegers


Drie prijswinnaars ontvangen hun prijs uit handen van Monique Bastmeijer; rechts bedenker van de campagne Quiel Beekman

Bouwketen faalt bij legionellapreventie door traditioneel bouwproces en groot gebrek aan kennis bij installateur

Vijftien jaar na het legionelladrama in Bovenkarspel telt ons land jaarlijks nog 300 legionellabesmettingen. Opvallend is de aanwezigheid van de gevreesde bacterie in gloednieuwe gebouwen. Reden voor de stichting Veteranenziekte haar derde lustrumcongres vorige week donderdag te wijden aan samenwerking in de bouwketen. Gebouwtechnisch zijn de oplossingen beschikbaar. Een groot euvel blijft de gebrekkige kennis bij installateurs.

Anno 2014 vindt er nog elke dag een legionellabesmetting plaats. Wekelijks overlijdt er wel iemand in ons land aan de gevolgen van de veteranenziekte, opgelopen in eigen land of in het buitenland. “Het is volstrekt belachelijk dat het aantal legionellabesmettingen niet afneemt”, zegt voorzitter Fred Bertrand van de stichting Veteranenziekte. “Daarom hebben we vandaag de bouwketen bijeengebracht om hier wat aan te doen.” Wat de gevolgen van een legionellabesmetting kunnen zijn verwoordt bestuurslid Esther Huygen van de stichting in een indringend relaas. Na een besmetting in 2005 ondervindt haar man John blijvende schade van de gevreesde ziekt. “We hebben nooit de vraag beantwoord gekregen waarom de besmetting is gebeurd, maar mijn man is chronisch ziek.”

Beklemmend effect
Huygens verhaal heeft een beklemmend effect op het publiek van aannemers, bouwadviseurs, installateurs, waterbedrijven en gebouwenbeheerders. De stichting Veteranenziekte is uit Nederlands eigen legionelladrama in 1999 voortgekomen. Een spetterend bubbelbad op een beurs tijdens de West-Friese Flora in Bovenkarspel besmette tweehonderd mensen, van wie er 32 aan de gevolgen van de veteranenziekte overleden. De ziekte werd voor het eerst gerapporteerd in de VS tijdens een reünie van Korea-strijders in 1976. Onder 182 veteranen brak longontsteking uit, 22 van hen overleden. Als schuldige werd een bacterie geïdentificeerd die de naam Legionella pneumophila kreeg. Mensen die de bacterie inademen via waterdruppeltjes, kunnen een dubbele longaandoening en hoge koorts ontwikkelen met een mogelijk dodelijke afloop, vooral bij kwetsbare groepen als ouderen en mensen met een verminderde weerstand.

Bewustwording vergroten
De meest voorkomende bronnen van legionella zijn whirlpools en aircosystemen in woningen en gebouwen. Ook installaties en het leidingenwerk van zorginstellingen, hotels en sportaccommodaties zijn een beruchte kandidaat. “De groei van bubbelbaden, fonteinen en luchtbevochtigers hebben het risico op legionella alleen maar doen toenemen”, vertelt hoogleraar infectieziekten Jan Prins van het AMC. Volgens de statistieken van het RIVM zijn er jaarlijks zo’n 300 legionellapatiënten in ons land. Zij lopen de bacterie op in eigen land of in het buitenland. De bacterie slaat toe in de zomer en het vroege najaar na heet en nat weer. Landen als Italië en Kroatië scoren gemiddeld gezien hoog. Slachtoffers zijn met name vijftigplussers, vaker mannen dan vrouwen. Voor dat laatste heeft Prins nog geen verklaring. De hoogleraar vermoedt dat het aantal van 300 nog aan de lage kant is. “De huidige urinetest is niet waterdicht. Patiënten die met een longontsteking bij hun huisarts komen, worden niet standaard onderzocht.” Uiteindelijk overlijdt tien procent van de besmette patiënten aan de ziekte, in eigen land is dat twee procent. De stichting Veteranenziekte wil de bewustwording over de ziekte in ons land vergroten, ook onder jongeren. Op het congres werd de beste You Tube-clip bekendgemaakt. De keuze voor de winnende ‘viral’ uit dertig inzendingen door studenten van de Hogeschool van Amsterdam werd eerder door patiënten en lotgenoten vanuit de stichting zelf gemaakt.

Zesjescultuur
De Drinkwaterwet verplicht gebouwenbeheerders adequate maatregelen te treffen om legionella te voorkomen. Toch gaat het nog steeds mis. Opvallend is dat bacterie met name in gloednieuwe gebouwinstallaties wordt gevonden. “Legionella speelt voor alle schakels in de bouw, van opdrachtgevers en architecten tot adviseurs, installateurs en eindgebruikers. De technische oplossingen zijn voorhanden, maar de motivatie ontbreekt het honderd procent goed te doen. Ik wijt dat aan de zesjescultuur in ons land”, zegt Eric van der Blom. De beleidsmedewerker sanitaire technieken bij installatiekoepel Uneto-VNI is dagvoorzitter op het congres. “Bij het bouwen van woningen en kantoren wordt er zo min mogelijk moeite gedaan om een minimaal resultaat te behalen. Een zes is ruim onvoldoende om legionella te bestrijden. Daarom zijn er nog steeds besmettingsgevallen.”

Gebrek aan kennis
Henk Thiessen, medewerker Bouw & Huisvesting bij Zorggroep Noord-Limburg, geeft niet meer dan een vijf. Op basis van veertien jaar ervaring kan Thiessen, belast met legionellapreventie in 65 gebouwen waaronder een flink deel nieuwbouw, niet anders concluderen dan dat installaties niet goed zijn ingericht op legionellapreventie. “Er gaat heel veel verkeerd, vooral bij nieuwbouw. Een keer hebben we een gebouw turnkey gekocht en alleen maar ellende gehad. Dan heb je geen enkele invloed op het bouwproces. Uiteindelijk hebben we een nieuwe boilerinstallatie moeten plaatsen. Dat heeft veel geld gekost.” Thiessen mist een schromelijk gebrek aan kennis bij installatiebedrijven. “Ik heb het nagevraagd: er worden geen legionellacursussen gevolgd. Medewerkers hebben er geen verstand van. Anno 2014 vinden wij nog altijd ‘dode’ hoeken in waterleidingen, waar zich door opwarming legionella voordoet. Ook vloerverwarming en schachten in gebouwen blijven problemen opleveren.” Thiessen wil geen namen noemen, maar dit soort fouten komt volgens hem voor bij landelijke spelers in de installatiemarkt. De zorginstelling heeft nu alle gegevens over de verschillende gebouwen in één beheersplan gedigitaliseerd. Een speciale opzichter houdt intensief vinger aan de pols bij verbouwingen en nieuwbouw. “We hebben de regierol zelf op ons genomen en zitten er nu bovenop. Dat is de enige oplossing.”

Discussies
Het traditionele bouwproces is volgens Thiessen mede debet aan de huidige legionellaproblemen. “We hebben voortdurend discussies met bouwadviseurs. Theoretisch klopt het vaak, maar praktisch niet. Ik wil ervoor pleiten legionella al in het ontwerpstadium van een gebouw mee te nemen. Zaak is dat alle partijen in de bouw het erover hebben, vanaf de eerste bouwfase. Mijn advies is desondanks: Blijven Controleren, met hoofdletters.” Architect Marijn Emanuel heeft al ervaring met een alternatieve bouwprocesvorm die hij Design & Build noemt. Dit innovatieve procedé stelt partijen in staat tijdens de bouw het ontwerp te wijzigen. Dat vergemakkelijkt ook het inspelen op legionellapreventie. Specialisten uit tal van disciplines zijn direct bij het ontwerp betrokken. Bij de bouw van het in 2012 opgeleverde Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede werd zo een succesvol legionellapreventiesysteem opgezet. “Het is lastig te zeggen of de traditionele werkwijze in dat opzicht slecht is, maar je bent wel flexibeler om in te grijpen. Een onderwerp als legionella komt gestroomlijnder aan bod.” Desondanks hamert Emanuel erop dat de regierol bij de opdrachtgever ligt, die de eerst verantwoordelijke voor legionella is. “Als het onderwerp daar niet goed geregeld is, gaat het vanaf het begin van het bouwproces fout.

Kennis overbrengen
Directeur/eigenaar Barry Lenting van het gelijknamige installatie- en drinkwaterinstallatiebedrijf, tevens lid van de Werkgroep Legionellabeheersing van Aqua Nederland, geeft toe dat legionella geen item is in de installateursopleiding. “We proberen die kennis wel over te brengen naar onze medewerkers. Het is triest dat een gebouwenbeheerder als Zorggroep Noord-Limburg zelf de regierol ter hand moet nemen. Ideaal is inderdaad dat bouwpartijen vooraf om de tafel gaan met de eindgebruiker.” Lenting zegt er verbaasd over te zijn dat nieuwe installaties veel slechter scoren. “Als installateur hebben wij echter geen invloed meer op het ontwerp van installaties en leidingen. We moeten ons schikken in de rol die ons wordt toebedeeld. Vandaag de dag hebben we vaak zelfs te weinig tijd ons werk goed voor te bereiden. Er is zeker meer communicatie nodig tussen de verschillende disciplines. Bij innovatieve werkwijzen kun je beter rekening houden met het legionellavrij houden van gebouwen. De bestrijding van legionella begint toch echt op de tekentafel.”

Bron: www.waterforum.net

Legionella in douches van politiekantoor

De agenten van de politiezone Maldegem douchen zich vermoedelijk al vier jaar lang in water besmet met legionella. Een recente studie bracht de aanwezigheid van de dodelijke bacterie aan het licht. De douches zijn ondertussen verboden terrein.

Agenten van de politiezone Maldegem die voor, tijdens of na de dienst nog een douche willen nemen, moeten daarvoor bij een nabijgelegen bedrijf zijn. Hun eigen douches werden namelijk afgesloten nadat staalafnames aan het licht brachten dat het leidingwater besmet is met legionella.

De bacterie woedt meer dan waarschijnlijk al jaren in het gebouw, maar werd nu pas ontdekt. ‘Gelukkig werd er nooit iemand ernstig ziek’, zegt Christophe Vandervoort, vakbondsafgevaardigde van VSOA.

Bron: www.nieuwsblad.be

Verhoogd aantal meldingen van legionellose

Het aantal meldingen van patiënten met legionellose in augustus 2014 was verhoogd: er waren op 10 september in totaal 78 patiënten met een eerste ziektedag in augustus. Dit is het hoogste aantal patiënten in 1 maand sinds de epidemie van 2010 toen er in augustus 137 patiënten waren. In 2011 en 2013 waren er in augustus respectievelijk 50 en 52 meldingen en in 2012 werden er in augustus 25 patiënten gemeld. Van de 78 meldingen hebben 33 mensen de infectie in Nederland opgelopen, 27 in het buitenland en van 18 mensen is deze informatie nog niet beschikbaar. Aangezien juli vrij warm was en augustus zeer nat, is het hogere aantal meldingen in augustus niet onverwacht. Uit onderzoek is gebleken dat dit weer-patroon meer Legionella- infecties tot gevolg kan hebben. Er zijn door de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) geen grote clusters of bijzondere bronnen gesigna- leerd. Vanuit andere Europese landen zijn geen berichten vernomen over een verhoogd aantal legionellosepatiënten. (Bronnen: RIVM, BEL, Brandsema et.al)

Bron: www.rivm.nl