IN MEMORIAM – Een lief, zeer betrokken mens is niet meer!

Medeoprichter van de Stichting Veteranenziekte, Nico Hoffer, is op 17 juni 2014, op 63-jarige
leeftijd, overleden. Op 12 maart 1999 ontmoette ik Nico voor her eerst na het bekend worden
van de legionella-uitbraak op de West-Friese Flora in Bovenkarspel, en samen richtten we de
Stichting Veteranenziekte op.

We zouden elkaar talloze malen spreken, telefonisch, op vergaderingen maar al snel ook privé.
We deelden lief en leed. Een vriend van Nico worden was niet zo moeilijk; zelden ben ik een
warmere persoonlijkheid tegengekomen.

Het werk voor de stichting deed hij tien jaar lang vol passie waarbij Nico de stichting op een
formidabele manier op de kaart zette. Bij heel veel slachtoffers en lotgenoten laat hij een onuitwisbare indruk achter.

De stichting zal hem missen, ik zal hem missen.
Ik wens Felicia en zijn jongens en meiden veel sterkte.

Namens de Stichting Veteranenziekte,
Fred Bertrand, voorzitter

Uitspraak in de zaak tegen standhouder op de Westfriese Flora

De Heerhugowaardse ’whirlpoolman’ Jan Jong man heeft zijn straf in hoger beroep zien verdubbelen. Hij moet voor het verduisteren en witwassen van verzekeringsgeld niet een halfjaar, maar een jaar de cel in. Het geld was bestemd voor slachtoffers van de legionellabesmetting tijdens de Westfriese Flora in 1999.

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dinsdag dat de zes maanden gevangenisstraf en een voorwaardelijke straf van een half jaar die de rechtbank in Alkmaar in 2012 oplegde ’onvoldoende recht doet aan de ernst van de feiten’. Ook de eis van het Openbaar Ministerie van een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een werkstraf van tweehonderd uur werd terzijde geschoven.

Tijdens de 66e Westfriese Flora in Bovenkarspel in februari 1999 ontsnapte nevel uit een whirlpool van het bedrijf van de man. Tientallen bezoekers werden daardoor besmet met de legionellabacterie. De besmetting kostte 32 mensen het leven en maakte ruim tweehonderd mensen ziek.

De 69-jarige heeft altijd ontkend dat de uit zijn whirlpool vrijgekomen nevel de oorzaak is geweest van de legionellabesmetting. Hij keerde daarom de bijna 580 duizend euro die hij van zijn verzekeraar kreeg niet uit aan de nabestaanden en slachtoffers van het legionelladrama. Het hof oordeelde dat hij zich door het toe-eigenen van het geld schuldig heeft gemaakt aan verduistering.

Ook werd de man schuldig bevonden aan witwassen, omdat hij het geld direct nadat hij het had ontvangen over meerdere bankrekeningen en bij verschillende banken heeft verdeeld. Ook heeft hij er privéuitgaven mee gedaan. Het oorspronkelijke bedrag van de verzekeraar is inmiddels niet meer te achterhalen. De man bevestigde in de rechtszaal dat het geld weg is en dat hij geen enkele uitkering heeft gedaan aan nabestaanden en slachtoffers van de Westfriese Flora.

Lees de gehele uitspraak op www.rechtspraak.nl

Bron: www.noordhollandsdagblad.nl

Voorwaardelijke straf om legionella-fraude

AMSTERDAM (ANP) – De man die een bubbelbad toonde op de Westfriese Flora in 1999, de bron van de grote legionella-uitbraak destijds, heeft volgens justitie bijna een half miljoen euro aan schadegeld voor de slachtoffers achterovergedrukt. Daarom eiste het Openbaar Ministerie dinsdag dat hij 6 maanden voorwaardelijke celstraf en 200 uur werkstraf krijgt.

Door de legionella-uitbraak stierven 32 mensen en werden meer dan 200 mensen ziek. Ze bleken met legionella besmet te zijn door een bubbelbad van de verkoper. Zijn verzekeraar maakte in 2002 een bedrag van 453.780 euro over. Dat geld moest via een speciale stichting naar de slachtoffers en nabestaanden gaan, maar de verkoper gaf zijn eigen rekeningnummer door. ,,De verdachte heeft het uitgekeerde geld nooit aan de nabestaanden/slachtoffers uitbetaald”, aldus het OM.

De man was vorig jaar veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man ging daartegen in beroep. Het gerechtshof doet half juni uitspraak.

Congresdeelnemers buigen zich over Wijzigingsbesluit alternatieve legionellapreventie

Terwijl de Tweede Kamer op 11 juni a.s. met de minister van Milieu en Infrastructuur overleg voert over een bredere inzet van alternatieve technieken, buigen de aanwezigen van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken zich over het Wijzigingsbesluit in verband met die technieken. “Haast is geboden, want we kunnen nog tot 16 juni a.s. commentaar geven op het concept Besluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit”,  aldus congresvoorzitter Eric van der Blom. De wijziging betreft de certificeringsplicht van alternatieve technieken voor legionellapreventie in leidingwater waarover veel te doen is bij de handhaving van het Drinkwaterbesluit.     

Naast de ophanden zijnde wijzigingen van het Drinkwaterbesluit en de Regeling Legionellapreventie worden ook de Beoordelingsrichtlijnen voor de alternatieve technieken voor legionellapreventie in leidingwater  aangepast.  Op het congres wordt daarover informatie verstrekt  en discussie gevoerd.

Het is bekend dat Legionella een bacterie is die wijd verspreid voorkomt en waar we steeds meer van te weten komen. Het is daarentegen ook een bacterie is die steeds weer vraagtekens oplevert. Het RIVM doet onderzoek naar de Legionellabacterie en vertelt daarover op het congres. Recent heeft   KWR Watercycle Research Institute  een praktijkonderzoek uitgevoerd naar de invloed van groei van Legionellabacteriën in (thermostatische) douchemengkranen. De resultaten van dat onderzoek worden op het congres belicht.

In de vijfde  editie van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken wordt verder aandacht besteed aan de wijze waarop drinkwatertemperaturen in woningen zijn te modelleren en de stand van zaken van het onderzoek, hoe temperatuurschommelingen als gevolg van drukvariaties in de koud- en warmwaterleidingen bij douchemengkranen voorkomen kunnen worden.

Informatie en aanmelden
Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het Congres,  website www.tvvl.nl. Het symposium vindt plaats op 11 juni a.s. in Stadshal Theater de Flint, Coninckstraat 60, 3811WK, Amersfoort. Ontvangst om 13.00 uur en aanvang om 13.45 uur.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden, verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carina Mulder, communicatiemanager, telefoonnummer 033 434 5764, e-mail: c.mulder@tvvl.nl.

Week Chronisch Zieken en Nationale Zorgvernieuwingsprijs versterken elkaars initiatief

De Week Chronisch Zieken en de Nationale Zorgvernieuwingsprijs willen dit jaar het denken over mantelzorg en zelfredzaamheid een stevige impuls geven. Daarom bundelen zij hun krachten tijdens de Week Chronisch Zieken.

De Week Chronisch Zieken vindt plaats van 7 t/m 13 november. In die week staat het versterken van zelfredzaamheid en mantelzorg centraal. Iedereen die te maken heeft met een chronische ziekte of handicap, ziet veel veranderingen op zich afkomen. Door nieuwe wet- en regelgeving zijn vernieuwende ideeën hard nodig. Innovatie is dan ook het thema van de activiteiten die gedurende deze week in het hele land georganiseerd worden.

Op 10 november vindt tijdens een gecombineerd evenement de veel bezochte Nationale Zorgvernieuwingsdag plaats. Het publiek op deze dag kiest wie er € 75.000 wint om een vernieuwend idee uit te voeren. Dat idee moet mensen beter in staat stellen te zorgen voor elkaar – het thema van deze editie. De genomineerden, geselecteerd uit 291 inzendingen, worden die dag bekend gemaakt. Ook zijn er workshops en is er een fondsenmarkt om zoveel mogelijk ideeën verder te brengen die zijn ingestuurd voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs is een gezamenlijk initiatief van ZonMw en VSBfonds.

www.chronischziek.nl
http://www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl/de-dag/

TVVL waarschuwt dat Legionellapreventie niet mag verslappen

Sinds de rampzalige legionella-uitbraak in Bovenkarspel in 1999 heeft 48% van de in 2011 en 2012 gecontroleerde leidingwaterinstallaties op prioritaire locaties nog altijd een (sterk) verhoogd risico. Dit blijkt uit een recent vrijgegeven rapport van de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In diezelfde periode is door de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) in bijna een derde van de bemonsterde woonhuizen, die gerelateerd zijn aan Legionella-pneumoniepatiënten, Legionella gevonden. Voor de organisatie van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat op 11 juni  a.s. plaatsvindt in Theater De Flint in Amersfoort, is Legionellapreventie al jaren een van de belangrijkste onderwerpen. ”We mogen de aandacht  hiervoor niet laten verslappen”, aldus congresvoorzitter Eric van der Blom.   

Na de herziening van de gehele Drinkwaterwetgeving in juli 2011 zijn opnieuw aanpassingen ophanden van het Drinkwaterbesluit, de Regeling Legionellapreventie en de Beoordelingsrichtlijnen voor de alternatieve technieken voor legionellapreventie in leidingwater. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt daarover op het congres informatie verstrekt. Het is bekend dat Legionella een bacterie is die wijd verspreid voorkomt waar we steeds meer van komen te weten. Het is echter ook een bacterie die ons steeds weer vraagtekens oplevert. Het RIVM doet onderzoek naar de Legionellabacterie en vertelt daarover op het congres. ”We zullen moeten blijven onderzoeken, studeren en ontwikkelen om leidingwaterinstallaties veilig te maken en te houden”, aldus Van der Blom. Om deze reden heeft KWR Watercycle Research Institute recentelijk een praktijkonderzoek uitgevoerd naar de invloed van groei van Legionellabacteriën in (thermostatische) douchemengkranen. De resultaten van dat onderzoek worden op het congres belicht.

In deze vijfde editie van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken wordt verder aandacht besteed aan de wijze waarop drinkwatertemperaturen in woningen zijn te modelleren en de stand van zaken van het onderzoek hoe temperatuurschommelingen als gevolg van drukvariaties in de koud- en warmwaterleidingen bij douchemengkranen voorkomen kunnen worden.

Informatie en aanmelden
Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het Congres,  zie website www.tvvl.nl. Het symposium vindt plaats op 11 juni a.s. in Stadshal Theater de Flint, Coninckstraat 60, 3811WK, Amersfoort. Ontvangst om 13.00 uur en aanvang om 13.45 uur.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1200

Haga Ziekenhuis kiest voor Bifipro®-systeem

PERSBERICHT

Driebergen, 2 mei 2014

’Optimale bestrijding van Legionella in drinkwater’

Haga Ziekenhuis kiest voor Bifipro®-systeem

Het Haga Ziekenhuis in Den Haag (locatie Leyweg) heeft voor de bestrijding van Legionella in het drinkwater gekozen voor de Bifipro®-installatie van Holland Water uit Driebergen, net zoals vele andere ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en overige prioritaire instellingen dat al eerder deden. Het systeem is er inmiddels operationeel. Hoewel het ziekenhuis in het verleden slechts sporadisch werd geconfronteerd met Legionellabesmettingen (en dan nog in lichte en ongevaarlijke vorm), wil het Haga Ziekenhuis zijn patiënten en personeel optimale veiligheid bieden waar het gaat om de kwaliteit van het drinkwater. Vandaar dat het ziekenhuis de Bifipro® heeft aangeschaft.

Waterleidinginstallaties, waarin het water nogal eens langere tijd stilstaat en warmer wordt,  herbergen vaak grote hoeveelheden biofilm. Bacteriën, zoals Legionella, nestelen zich in die biofilm  om zich vervolgens razendsnel te vermenigvuldigen en te verspreiden door de hele installatie. Door het toepassen van de Bifipro®, die in ionvorm kleine hoeveelheden koper en zilver aan het water toevoegt, wordt de biofilm bestreden en de groei van bacteriën sterk geremd.

Met de keuze voor het systeem van Holland Water wil het Haga Ziekenhuis onderstrepen dat het belang van de patiënten op de allereerste plaats staat en dat het dus ook geen enkel risico met het drinkwater wil nemen. “We hadden ons Legionellabeheer al jaren op orde en waren zelfs de eerste in Nederland die een aantal jaren geleden een zogenaamde Legionellaveilige verklaring van Kiwa kregen”, zegt  Hans Heesen, Manager Techniek bij het Haga. “Maar we zochten toch een mogelijkheid om de gebruikers van ons drinkwater nóg veiliger water te kunnen aanbieden. Na een zorgvuldige vergelijking van de verschillende installaties en aanbieders kwamen we tot de conclusie dat het Bifipro®-systeem voor ons de grootste zekerheid kon bieden.”

Bovendien, aldus Heesen, is het systeem het meest geschikt voor toepassing in ziekenhuizen en voldoet het -anders dan veel andere systemen- aan alle wettelijke eisen. Hij voegt daar nog aan toe dat het ziekenhuis dankzij het systeem op termijn veel energie en water zal besparen. “En als Haga willen wij ook op het gebied van energiebesparing waar mogelijk voorop lopen.”

Inruilen
Steeds vaker wordt Holland Water benaderd door instanties die al filterinstallaties, UV-installaties of chloor hebben toegepast, maar daarmee niet het gewenste resultaat bereiken. Door dergelijke systemen, of niet-gecertificeerde systemen, in te ruilen komt Holland Water deze instanties graag tegemoet. Inmiddels zijn in Nederland meer dan tweehonderd Bifipro®-installaties voor drinkwater en koeltorens operationeel.

Voor nadere informatie:
Holland Water, Anne-Marie van Pinxteren, 0343 475 090 / 06 467 471 23 

TVVL – Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2014

Voor de vijfde keer organiseert de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken het Nationaal Congres Sanitaire Technieken. Het is altijd een druk bezocht en goed gewaardeerd congres, blijkens de goede enquêteresultaten. De afgelopen jaren hebben wij de ontwikkelingen op het gebied van riolering, leidingwaterinstallaties en Legionellapreventie behandeld. Hierbij kwamen resultaten van uitgevoerde voorstudies, aanpassingen van wet- en regelgeving en andere interessante onderwerpen aan bod.

Voor meer informatie zie: http://www.tvvl.nl

Vergeten ramp – Tragedie die 32 levens eiste herdacht

BOVENKARSPEL – Het was een sluipmoordenaar in een bubbelbad. Tijdens de Westfriese Flora van 1999 in Bovenkarspel heeft niemand nog een vermoeden dat een tentoongestelde whirlpool de bron is van één van de grootste legionella-uitbraken in de geschiedenis.

Henk van Essen voelt zich een stripfiguur met een leeg denkballonnetje boven zijn hoofd. “Als ik in de supermarkt sta, weet ik al niet meer wat ik moet kopen.”

Karin Kooi: „Er is nooit voldoende erkenning geweest voor de omvang van de ramp, voor de slachtoffers die gehandicapt door het leven moeten en voor de nabestaanden die met ontwrichte gezinnen achterbleven.”

Vijftien jaar later ondervinden slachtoffers nog dagelijks de gevolgen van de ziekte. Nabestaanden worstelen nog steeds met erkenning die in hun ogen de ’vergeten ramp’ nooit kreeg.Het was het jaarlijkse uitje van Karin Kooi en Leon Hoogland uit Bovenkarspel. „Op vakantie hoefde Leon niet zo nodig, maar op de Floor verheugde hij zich iedere keer weer”, zegt Kooi. De editie van 1999 zouden ze eigenlijk overslaan. Hoogland was al een paar dagen grieperig. Maar op donderdagavond na zijn werk deelde hij zijn vrouw mee: „Karin, we gaan toch!”
Precies twee weken na die beslissing overleed Hoogland, 41 jaar jong. Hij was het eerste dodelijke slachtoffer. Een dag later op 12 maart sloeg het RIVM landelijk alarm.
Nasleep
Praten over de nasleep maakt veel los bij Kooi. „Er is nooit voldoende erkenning geweest voor de omvang van de ramp, voor de slachtoffers die gehandicapt door het leven moeten en voor de nabestaanden die met ontwrichte gezinnen achterbleven.” Ze verheft haar stem: „We hebben zelf geld moeten bijleggen voor een herdenkingsmonument. Terwijl er voor de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede en de Nieuwjaarsramp van Volendam een gironummer werd geopend.”
Na langslepende juridische procedures kregen slachtoffers en nabestaanden elf jaar na de ramp schade toegekend. De rechter stelde bubbelbadstandhouder Jan Jong aansprakelijk. „Ik wilde het hoofdstuk toen sluiten. De wrok raakte ik niet kwijt. Jong heeft die aansprakelijkheid nooit erkend. Dat maakt me nog altijd woest.”
Hoogland had een grote passie: tuinieren. Uren liep hij met zijn vrouw over de beurs. Zo nu en dan laste hij een pauze in om een sigaret te rollen. Hij was een zware roker, zijn shag had hij altijd binnen handbereik. De huishoudbeurs in hal drie betraden ze met een missie. „We hadden een nieuw plafond nodig in de woonkamer. De stand met bubbelbaden was niet ver van de plafonds. We liepen er langs, wierpen er een blik op en gingen weer verder. Wat moesten wij nou met een bubbelbad?”

Al snel werden ze allebei ziek. „Ik kreeg diarree, Leon hoofdpijn.” Kooi knapte na twee dagen op, Hoogland begon te ijlen. „Hij dacht dat zijn collega’s in huis waren en zijn shag wilden afpakken. ’Je ziet ze toch!’ riep hij me toe. Toen ik zijn hallucinaties niet begreep, sloeg hij me.” Kooi belde dagelijks naar de huisarts, maar die weigerde langs te komen. Ze herkende haar eigen man niet meer. Het ene moment gierde hij het uit van de pijn, soms zat hij met zijn hoofd in zijn handen stilletjes te snikken. Lopen ging moeizaam, hij was zijn evenwicht kwijt. De deur durfde ze niet uit, bang dat hij zich zou verwonden.

Na een week kwam eindelijk de arts. „Ik heb eerst huilend aan de lijn gehangen.” Hoogland werd direct naar het ziekenhuis gebracht en aan de beademing gekoppeld. Zijn longen waren grotendeels aangetast. „Nog maar een paar momenten is hij bij bewustzijn geweest. Het laatste wat hij zei was ’prettig weekend’. Op 11 maart overleed hij. De artsen deden toen nog driftig onderzoek naar de oorzaak. Een dag later hoorde ik op het Journaal waaraan mijn man was overleden.”

Getraumatiseerd bleef Kooi achter. Ze werd arbeidsongeschikt verklaard en stortte zich op de juridische strijd. „In het dorp kreeg ik veel steun. Iedereen kende wel iemand die ziek was geworden. Maar onbekenden van buitenaf hadden vaak geen idee wat we hadden doorgemaakt.”

Ook Henk van Essen (nu 64) stuitte op onbegrip. „Toen alle slachtoffers een paar duizend euro schadevoorschot kregen van de Staat, zei mijn zwager dat hij ook wel even ziek wilde zijn voor zo’n smak geld.” Wat veel mensen niet weten is dat Van Essen vijftien jaar later nog met de gevolgen van die ziekte leeft.
Het geloof bracht hem op de Flora – hij stond drie dagdelen als vrijwilliger bij de Bijbelstand – en gaf berusting toen hij dacht dat hij aan de veteranenziekte zou sterven. Na drie weken doorgebracht te hebben in een wereld van koortsdromen en waanbeelden, drong het voor het eerst tot hem door wat de nieuwslezer van het Journaal vertelde. Er waren inmiddels negen mensen overleden. „Ik ga ook, dacht ik. Bang was ik niet.”

De trap kon hij niet meer op, zo verzwakt was hij. Daarom zette zijn vrouw een stretcher in de woonkamer. „Ik herinner me hoe ik een keer midden in de nacht wakker werd in een hoek van de huiskamer, ik had me waarschijnlijk willen verplaatsen maar was ten val gekomen. Ik schreeuwde de longen uit mijn lijf om hulp. Niemand hoorde me, er kwam namelijk helemaal geen geluid uit. Hulpelozer dan toen heb ik me nooit gevoeld.”
Pas op 12 maart, na het landelijk alarm, kreeg hij de juiste medicijnen. „De arts schreef eerst antibiotica voor tegen een longontsteking, dat werkte juist averechts. De ontsteking zat maar in één long, dat is mijn redding geweest.”
Kip
Vanaf die tijd voelt Van Essen zich een stripfiguur met een leeg denkballonnetje boven zijn hoofd. „Als ik in de supermarkt sta, weet ik al niet meer wat ik moet kopen. Tenzij mijn vrouw het heeft opgeschreven. Een paar maanden na de ramp wilde ik kip bakken in de wok. Ik deed olie in de pan en zette die op het vuur. Vervolgens ging ik naar de winkel om de kip te kopen. Thuis probeerde mijn zoon de steekvlam te blussen.” Zijn vrouw liet hem testen op Alzheimer, maar de vergeetachtigheid is het levenslange souvenir van de Westfriese Flora.

„Ook ben ik sindsdien minder begaan met mensen, heb ik concentratieproblemen en ben ik emotioneel.” Maar Van Essen is daarnaast een man die zich gemakkelijk bij de omstandigheden neerlegt. „Dat komt waarschijnlijk door het geloof. Sommigen slachtoffers zijn er veel slechter vanaf gekomen en in een rolstoel beland. Eigenlijk heb ik mazzel gehad.”

In april neemt Van Essen zijn jaarlijkse seizoensplek op de camping in. Het eerst wat hij dan doet is de douches in het washok een kwartier laten lopen. Want de sluipmoordenaar zal hem niet meer krijgen.

Bron: www.telegraaf.nl

Douches dicht wegens risico op legionella

SINT-NIKLAAS – Er bestaat een verhoogd risico op legionella-infectie in de douches in de oude sporthal achter het Sint-Niklase zwembad Sinbad.

‘Daarom hebben wij beslist om die douches preventief te sluiten’, zegt schepen van Sport Peter Buysrogge (N-VA). ‘Zowel het zwembad zelf als de douches in de verouderde sporthal, waar gevechtssporten beoefend worden, zijn wel degelijk legionellavrij. Maar we werken liever preventief dan achter de feiten te moeten aanhollen. De leidingen in de sporthal zijn verouderd en kunnen niet voldoende doorgespoeld worden. Dat zou volgens de experts een voedingsbodem kunnen zijn voor de legionellabacterie, vandaar onze beslissing.’

In de meerjarenplanning 2014-2019 is voor de renovatie van de sporthal 430.000 euro opgenomen, met de bedoeling die werken uit te voeren in 2017. ‘Maar na deze controle van de Watergroep hebben we nu beslist om die werken eerder uit te voeren’, benadrukt schepen Buysrogge.

‘Nog dit jaar met die werken starten zal iets te krap worden, maar we onderzoeken of 2015 haalbaar is. Dat de douches in de gevechtssporthal in afwachting niet gebruikt kunnen worden, is op zich niet echt een groot probleem aangezien die sowieso zelden gebruikt werden.’

Bron: www.nieuwsblad.be