Persbericht – Bereikte legionellapreventieresultaten niet overboord gooien – RIVM en ACTAL geven verkeerde signalen over legionellapreventie

In de aanloop naar het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken van 10 juni a.s., hekelt dagvoorzitter Eric van der Blom de kritische uitlatingen van het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding en Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, over de regelgeving voor legionellapreventie. De uitingen van het RIVM en Actal hebben bij veel partijen tot grote zorgen en verontwaardiging geleid, weet Van der Blom. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de Beleidsnota Drinkwater aangekondigd dit jaar te starten met een beleidsevaluatie naar legionellapreventie in leidingwaterinstallaties. Het ministerie moet zeer behoedzaam omgaan met het betrekken van de uitingen bij de beleidsevaluatie.

Het RIVM stelt in een recent artikel dat het leidingwater op scholen, kantoren, sportlocaties en andere niet-prioritaire locaties legionellabacteriën mag bevatten, omdat uit casuïstiek blijkt dat de kans op legionellose via deze locaties zeer gering is. Risicoanalyses, beheersplannen en monstername zijn op niet-prioritaire locaties overbodig en zelfs ongewenst omdat ze kunnen leiden tot onnodige onrust, onverantwoorde investeringen en milieuschade, aldus het RIVM. Van der Blom vraagt zich af of de stelling klopt. “Is het logisch te veronderstellen dat er geen legionellarisico’s zijn voor personen die in een sporthal douchen en wel voor dezelfde personen die in een hotel of bepaalde zorginstelling verblijven? De personen zijn dezelfde, de installatieomstandigheden zijn allen complex. Uit de casuïstiek blijkt dat als er al een match gemaakt kan worden tussen de besmetting van een persoon en een bron, dat dit juist niet-prioritaire installaties blijken te zijn.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) adviseert de regering en Staten-Generaal om de regeldruk zo laag mogelijk te maken, voor bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid. Onlangs liet waakhond Actal in de media weten dat de rapportage van het kabinet over regeldruk rammelt. “Hetzelfde kan echter gezegd worden over de rapportage van Actal over de regeldruk bij legionellabeheersing, onlangs aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Dat rapport rammelt aan alle kanten. In dat rapport bagatelliseert Actal de risico’s van legionellose”, aldus Van Blom. Uit het rapport van Actal blijkt dat de opstellers niet goed op de hoogte zijn van de huidige regelgeving en het toezicht daarop, staan verschillende onjuistheden met betrekking tot de uitvoering van legionellapreventie vermeld en is wel erg veel vanuit één specifieke doelgroep (recreatiesector) naar het onderwerp gekeken. De inhoudelijke kwaliteit van het rapport is rondweg beschamend voor een adviescollege als Actal, stelt Van der Blom.

Van der Blom wijst er op dat een eerste toets betreft het voldoen van de installatie aan NEN 1006 (Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties). Dit normblad wordt genoemd in het Bouwbesluit en is dus voor alle locaties/gebouwen van toepassing, zowel voor het ontwerp, aanleg, gebruik en beheer van de leidingwaterinstallatie. Voldoet de installatie aan NEN 1006 en de bijhorende Waterwerkbladen, dan zijn de beheersmaatregelen voor een legionellaveilige situatie minimaal. Zijn op grond van die toetsing aanpassingen nodig, dan zijn deze sowieso verplicht voor een veilige leidingwaterinstallatie en mogen de kosten daarvoor niet aan de kapstok van legionellapreventie worden gehangen. Tijdens de zesde editie van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken op 10 juni a.s. in Amersfoort zal NEN voor het eerst naar buiten treden met de inhoud van de geheel herziene NEN 1006 die in september 2015 wordt gepubliceerd. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn ingrijpend, zowel voor het ontwerp en de aanleg van leidingwaterinstallaties als voor de informatievoorziening in de vorm van een installatiegebonden dossier.

Bij de opening van het congres gaat Eric Van der Blom (voorzitter TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken) dieper in op de signalen op het gebied van legionellapreventie.

Informatie en aanmelden
Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het congres, www.tvvl.nl. Het symposium vindt plaats op 10 juni a.s. in Stadshal Theater de Flint, Coninckstraat 60, 3811 WK, Amersfoort. Ontvangst om 12.30 uur en aanvang om 13.15 uur.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1000 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Opname voor ‘Mijn Leven, Mijn Gezondheid’ tijdens de Nationale Gezondheidsbeurs

Bekijk hieronder de opname over Stichting Veteranenziekte die gemaakt is tijdens De Nationale Gezondheidsbeurs van 5 t/m 8 februari 2015 en uitgezonden op RTL 4 in het programma ‘Mijn Leven, Mijn Gezondheid’.

Legionella aangetroffen in Rivierenbuurt

Tachtig bewoners van het Hilwiscomplex rond de Wolkenkrabber in de Rivierenbuurt in Amsterdam kampen met legionella, het warme water is afgesloten. De bewoners klaagden al maanden over het lauwe water uit de kranen.

Legionella is een bacterie die kan leiden tot veteranenziekte. Klachten zijn snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, gebrek aan eetlust en een ziek gevoel. Daarna krijgt de patiënt een longontsteking met koorts boven 39°C.

Makelaar Rappange, die namens de eigenaren optreedt, heeft de bewoners maandag een brief gestuurd om hen te later weten dat afsluiten van warm water nodig is in verband met gezondheidsrisico’s. De legionalla bacterie kan zich vermenigvuldigen bij watertemperaturen tussen 20 en 50 graden.

Rappange rept in de brief echter met geen woord over de legionella, maar spreekt van ‘een storing’. Bewoners zeggen dat de makelaar deels de problemen verzwijgt. Volgens de GGD is het gevaar voor de gezondheid overigens nihil.

Rappange erkende vandaag dat er sprake is van legionella, maar onderstreept dat het gevaar voor de gezondheid nihil is. De makelaar zegt al sinds vorig jaar bezig te zijn met het vervangen van de warmwaterinstallatie. ‘Daarmee sluit je legionella ook uit,’ zegt Robert Beekman, hoofd afdeling huurbeheer.

Hij weet niet waarom er niets over de legionellabesmetting in de brief is gezet die maandagmiddag naar de bewoners is verstuurd. ‘Ik weet niet of degene die de brief schreef op de hoogte was van dat onderzoek.’ Beekman zegt dat het wel handiger zou zijn geweest om het erin te zetten.

Verouderd
Aanleiding is een slepend probleem met de tachtig jaar oude centrale verwarmingsinstallatie, die de bewoners ook op steeds hogere stookkosten jaagt. De bewoners betalen al naheffingen tot 9000 euro per jaar, meer dan de totale huur van een sociale huurwoning. Inmiddels blijkt de oude stookinstallatie nu ook geen warm water meer te geven. Gisteren kregen de bewoners bericht van Rappange dat er tot zaterdagmiddag geen warm water zal zijn.

Gemeenteraadsleden zeiden desgevraagd vandaag in hun commentaren dat Rappange al jaren bezig is de huurders uit te roken, nu ook nog ten koste van hun gezondheid.

De warmwaterinstalatie wordt momenteel in verband met de storing vervangen, schrijft de technische man van Rappange, Marco van Erkel in zijn brief van maandag aan de bewoners. Daarbij maakt de makelaar een ommezwaai. Toen de bewoners eerder bij de makelaar waarschuwde voor legionella gaf hij niet thuis.

Klagen
De bewoners van het Hilwis klagen al maanden over het lauwe water uit de kranen. Op 7 februari was voor hen de maat vol en schrijft Harry Mertens, voorzitter van Bewonersvereniging Hilwiscomplex Van Erkel met de mededeling dat bewoners al vele weken lang van warm water verstoken zijn. Daarna zijn er diverse briefwisselingen met Rappange, de GGD een andere instanties.

Intussen heeft een van de bewoners onderzoek laten doen door bureau Onderzoek Marino Wateradvies b.v. Deze stelt op 27 februari, afgelopen vrijdag, vast dat dat er legionella in de leidingen in de huizen van het Hilwiscomplex zit. De metingen geven aan dat 19.000 kve (legionella-bateriën per liter) legionella is aangetroffen, terwijl er normaal niet meer dan 100 kve in het water mag zitten. Zaterdag 28 februari slaat Mertens groot alarm, nadat hij van de bacterie gehoord had. De GGD schrijft overigens in een vanmiddag bij Mertens bezorgde brief aan Harmen Meijerink van Hemony advocaten, advocaat van de bewoners, dat de concentraties legionella niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Slechtste verhuurder van Nederland
Intussen hijst ook de gemeenteraad de stormbal. Elke keer staat het Hilwiscomplex opnieuw op de agenda van de raadscommissie Wonen, omdat er een misstand is. Alle partijen, inclusief de VVD, vinden dat de gemeente de problemen tussen huurders en Rappange eens goed moet onderzoeken.

Erik Flentge (SP): ‘Rappange heeft lak aan huurders.’ De makelaar heeft ook al steeds ongelijk gekregen van de Huurcommissie en in rechtszaken. Flentge: ‘Het is ons wel duidelijk dat Rappange de slechtste verhuurder van Nederland is. Dit moet ophouden.’

Brahim Abid (Pvda) zegt het ook. ‘Er zijn problemen met de verwarming en met de liften. Wij hebben de wethouder gevraagd achterstallig onderhoud te bestrijden en als eerste te kijken naar Rappange. Ik zegt het nog maar eens een keer: Rappange rookt de huurders uit. En zitten ze ook nog eens zonder water.’

Angel in het conflict is de uitblijvende vervanging van de oude verwarming. Rappange kon daarover eerder geen overeenstemming met bewoners bereiken. Intussen worden appartementen vaker verkocht en dan afgekoppeld van de gezamenlijke verwarming, omdat die een eigen ketel krijgen. De overblijvende kosten worden over een steeds kleinere groep huurders verdeeld.

Makelaar Rappange was gisteren nog niet beschikbaar voor commentaar. Het secretariaat van de verhuurder zei vanmorgen dat Rappange helemaal geen behoefte meer heeft aan het geven van een reactie.

Bron: www.parool.nl

’Legionellaramp nooit vergeten’

BOVENKARSPEL – Een drukbezochte plechtigheid was het niet in de bomentuin aan de Spoorsingel, wel een noodzakelijke volgens voorzitster Esther Huygen van de Stichting Veteranenziekte.

De herdenkingsbijeenkomst van de legionellaramp op de Westfriese Flora in Bovenkarspel werd donderdagochtend door slechts een handjevol betrokkenen bijgewoond. ,,Maar die stellen het wel heel erg op prijs dat dit gedaan wordt’’, aldus Huygen.

Zij memoreerde in haar toespraak de slachtoffers van de ramp in 1999, zij die aan de veteranenziekte overleden en de mensen die langdurig ziek werden of zelfs nog steeds zijn. En natuurlijk gingen haar gedachten uit naar de partners, familie en bekenden die dit van dichtbij meemaakten.

,,De ramp op de Flora is nu 16 jaar geleden, maar voor de betrokkenen iets dat niet vergeten kán en mág worden.’’ Tijdens de plechtigheid werd een minuut stilte in acht genomen. Burgemeester Marian Goldschmeding legde bloemen namens de gemeente Stede Broec.

Esther Huygen (geknield) en burgemeester Marian Goldschmeding van Stede Broec tijdens de bloemlegging. Foto Harrie Kusters
Esther Huygen (geknield) en burgemeester Marian Goldschmeding van Stede Broec tijdens de bloemlegging. Foto Harrie Kusters

Bron: www.noordhollandsdagblad.nl

Legionella type 1 in drinkwaternetwerk Bonaire

KRALENDIJK – Het water- en energiebedrijf WEB op Bonaire heeft het drinkwaternetwerk grondig laten doorlichten op zoek naar concentraties van de legionellabacterie. Op twee plaatsen zijn er verhoogde concentraties van de legionellabacterie type 1 aangetroffen in de waterleidingen, zegt directeur Alfredo Koolman van WEB. “We hebben gelijk acties ondernomen om te zorgen voor een goede doorstroming van het water.”

De agressieve legionellabacterie type 1 is schadelijk voor de mens. De twee nieuwe gevallen van legionella type 1 zijn gevonden in Kralendijk en in Rincon tijdens metingen in december en januari; één legionella-concentratie in de waterleiding en een bij één gebouw van de Rijksgebouwendienst.

Belkis Osepa in gesprek met WEB-directeur Alfredo Koolman

Politiebureau
In december heeft WEB de aanwezigheid van legionella in het drinkwater bij het nieuwe politiebureau in Kralendijk bekendgemaakt. Toen ging het om een minder schadelijk type legionellabacterie. Er volgden metingen, acties en verschillende analyses door experts. WEB heeft destijds gezegd dat de situatie niet alarmerend is.

Naar aanleiding van de aanwezigheid van legionella rondom het politiebureau, is WEB op het gehele waterleidingnetwerk gaan focussen en is er een inventarisatie gemaakt, zegt Koolman. “We hebben plekken en gebouwen geïnspecteerd waar de groei van de legionellabacterie kan bevorderen. We kunnen van alles blijven doen bij de afnemers van drinkwater. Maar als de besmetting in ons netwerk wordt aangetroffen, moeten we het probleem bij de bron aanpakken.”

Niet alarmerend
Koolman zegt expliciet dat de gevonden hoge concentraties van legionella type 1 niet alarmerend zijn, er is sprake van een laag niveau. “Op een tropisch eiland kom je legionella tegen in het drinkwater. Door te meten weet je waar het zich voordoet. We moeten wel waken voor type 1 en gelijk acties ondernemen.”

WEB heeft de waterleidingen en haar waterfabriek op Hato en de opslagtanks op Seru Largu, in Rincon en in Sabadeco onderzocht. Samen met de Rijksgebouwendienst zijn ook de leidingen van gebouwen doorgelicht. De directie van WEB vergadert structureel met alle stakeholders zoals de Rijksgebouwendienst, het politiebureau, de Dienst Toezicht en Handhaving en experts uit Curaçao en Aruba over de onderzoeken. Binnenkort biedt WEB een rapportage over de bevindingen aan het Openbaar Lichaam en vertegenwoordigers van het ministerie Milieu & Natuur op Bonaire.

Zwakke plekken
Volgens Koolman is er niet van de één op de andere dag een totaal ander beeld van de zwakke plekken in het waterleidingnetwerk, waar de legionellabacterie zich bevindt. Het meten daarvan is een proces. Bonaire telt ongeveer achtduizend huishoudens. Het vergt tijd om al de nodige acties te ondernemen in he watersysteem, aldus Koolman. Waar legionella type 1 is geconstateerd in stilstaand water, heeft WEB onder andere doodlopende delen in de waterleiding verwijderd. Ook bij het gebouw waar de bacterie is gevonden, is er gezorgd voor goed doorstromend water.

Koolman benadrukt dat het drinkwater op Bonaire gewoon gedronken kan worden. Legionella type 1 is slechts schadelijk in de vorm van nevel bij bijvoorbeeld het gebruik van een douchekop. Het inademen van aerosolen (zeer fijne waterdruppels) die besmet zijn met de bacterie kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Bron: www.caribischnetwerk.ntr.nl

Legionella gevonden bij hockeyclub MHC Voorhout

VOORHOUT – In alle douches van de Mixed Hockey Club MHC in Voorhout is de legionellabacterie ontdekt. De douches mogen voorlopig niet meer gebruikt worden. In een persbericht geeft de club aan alles op alles te zetten om de uitbraak verder in te dammen. Voor zover bekend is er nog niemand ziek geworden door de bacterie.

De waarden zijn volgens de club nog laag. Dat zou betekenen dat er geen direct gevaar is geweest of bestaat. Het bestuur laat weten dat er een zogeheten ‘beheerplan’ is opgesteld om besmetting in de toekomst te voorkomen. ‘Tot nu toe werden de leidingen niet wekelijks gespoeld en dat moet dus wel gebeuren, om legionellabesmettingen te voorkomen’, laat bestuurslid Ariejan van Saanen in een reactie weten.

De club gaat een spoelinstallatie kopen. Tot die tijd mogen de douches niet gebruikt worden. Ook het water uit de kranen van de wastafels mag niet gedronken worden. Het is niet bekend wanneer de spoelinstallatie geleverd wordt.

Bron: www.omroepwest.nl

Met Stichting Veteranenziekte naar De Nationale GezondheidsBeurs: 50% korting

Een goed voornemen voor het nieuwe jaar! Bezoek De Nationale GezondheidsBeurs van 5 t/m 8 februari 2015 in de Jaarbeurs Utrecht. Nederlands grootste beurs op het gebied van gezondheid en een gezonde leefstijl. Ruim 250 stands en 35.000 bezoekers treffen elkaar rond 6 thema’s: Medisch & Zorg, Beauty & Verzorging, Eten & Drinken, Sport & Avontuur; Body & Mind en eHealth & Technologie. Met motiverende sprekers, workshops, proeverijen, de nieuwste trends rond voeding en gezondheid, gezondheidstesten, demonstraties en advies. Antwoord op vele medische vragen. Verwennerij met massage of make-up. Proeven van bewuste voeding. Bewegen en fitness op elk niveau. Innerlijke rust en ontspanning met sessies op de beurs. Primeurs uit de digitale toekomst. Het gezondste dagje uit voor mensen met gezond verstand!

Tickets met 50% Stichting Veteranenziekte – korting:

Bezoek De Nationale GezondheidsBeurs met 50% korting.
Bestel via: www.plusticket.nl (Gebruik actiecode: LEGION de prijs verandert dan)
Of telefonisch: 026 3779736 (geef aan: actiecode LEGION)
U betaalt dan slechts €10,- per ticket (bestelkosten €1,50)
Kijk voor meer informatie op www.gezondheidsbeurs.nl

Gymzaal Goudlaan vrij van legionella

Sporters en scholieren kunnen vanaf donderdag weer gebruik maken van de gymzaal aan de Goudlaan. De zaal was uit voorzorg gesloten nadat bij een preventieve meting legionella was geconstateerd in de leidingen van de douches.

De leidingen zijn inmiddels extra schoongemaakt. Volgens de GGD Groningen was er geen sprake van risico voor de gezondheid. Wel werden de gymzaal aan de Goudlaan en enkele kleedkamers in andere sportaccommodaties uit voorzorg gesloten.

Van legionella in een sportzaal aan de Van Ostadestraat, waarover OOG TV berichtte, was volgens de GGD geen sprake.

Bron: www.oogtv.nl

Legionella in twee Groninger gymzalen

In twee gymzalen in Groningen is legionella vastgesteld. Het gaat om zalen aan de Goudlaan en de Van Ostadestraat.

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. Besmetting gebeurt via de longen, door kleine druppeltjes waternevel uit een douche, stoombad of bubbelbad. Legionella kan onder meer ernstige longontsteking veroorzaken.

De bewuste gymzalen zijn gesloten. De zaal aan de Goudlaan heeft zelfs een nieuw slot gekregen, zodat niemand naar binnen kan. Pas als de douches ontsmet zijn, kunnen de gymzalen weer gebruikt worden. Het is niet bekend wanneer dat zal zijn.

Bron: www.oogtv.nl

Legionella in kleedlokalen buitensport

MAASTRICHT – In de douches van de kleedlokalen van drie Maastrichtse buitensportverenigingen is legionella aangetroffen. Maastricht Sport, de sportorganisatie van de gemeente Maastricht, heeft deze voorlopig gesloten. De drie verenigingen – Maastrichtse Hockey Club en de voetbalclubs RKASV en Willem I – zijn hiervan op de hoogte gesteld.

De aanwezigheid van de legionellabacterie kwam aan het licht tijdens de halfjaarlijkse controle van de waterkwaliteit door een onafhankelijk bureau. Het betekent dat er in de kleedruimten niet gedoucht mag worden. Toiletten en wasbakken mogen wel gebruikt worden. Maar uit voorzorg zijn de kleedlokalen helemaal buiten gebruik gesteld, aldus de gemeente Maastricht.

Voor de betrokken sportclubs wordt in overleg naar vervangende kleedfaciliteiten gezocht. Nog niet bekend is hoe lang de sluiting gaat duren. Overigens gaat na zondag de winterstop van start in de buitensport.

Bron: www.dichtbij.nl