Verhoogd aantal meldingen van legionellose

Het aantal meldingen van patiënten met legionellose in augustus 2014 was verhoogd: er waren op 10 september in totaal 78 patiënten met een eerste ziektedag in augustus. Dit is het hoogste aantal patiënten in 1 maand sinds de epidemie van 2010 toen er in augustus 137 patiënten waren. In 2011 en 2013 waren er in augustus respectievelijk 50 en 52 meldingen en in 2012 werden er in augustus 25 patiënten gemeld. Van de 78 meldingen hebben 33 mensen de infectie in Nederland opgelopen, 27 in het buitenland en van 18 mensen is deze informatie nog niet beschikbaar. Aangezien juli vrij warm was en augustus zeer nat, is het hogere aantal meldingen in augustus niet onverwacht. Uit onderzoek is gebleken dat dit weer-patroon meer Legionella- infecties tot gevolg kan hebben. Er zijn door de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) geen grote clusters of bijzondere bronnen gesigna- leerd. Vanuit andere Europese landen zijn geen berichten vernomen over een verhoogd aantal legionellosepatiënten. (Bronnen: RIVM, BEL, Brandsema et.al)

Bron: www.rivm.nl

Genomineerden ‘viral-wedstrijd’

Door studenten van de studie Communication and Multimedia Design (CMD) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een dertigtal ‘virals’ over Legionella gemaakt.

Deze virals (korte filmpjes) zijn ontworpen om vooral bij een jongere doelgroep awareness te creeëren voor Legionella. Uit deze 30 films zijn onderstaande inzendingen genomineerd. Tijdens het congres op 30 oktober zal de prijsuitreiking plaatsvinden voor de beste inzending.

Genomineerde inzending 1

Genomineerde inzending 2

Genomineerde inzending 3

Genomineerde inzending 4

Genomineerde inzending 5

Genomineerde inzending 6

Nieuwsbrief 2014-5: Week Chronisch Zieken 7 t/m 13 november 2014

Thuisrevalidatie: noteer 10 november in uw agenda!
Op 10 november 2014 opent de Week Chronisch Zieken tijdens de Nationale Zorgvernieuwingsdag. Het programmadeel over revalidatie innovatie kunt u live bijwonen via het internet en u kunt tijdens de uitzending reageren via twitter. Lees meer »

Staatssecretartis Klijnsma sluit week af tijdens debat in Rotterdam
Op 13 november sluit staatssecretaris Jetta Klijnsma de Week Chronisch Zieken af tijdens het Denk Anders Debat op de Hogeschool Rotterdam. Lees meer »

Toegift op de Week
Op 20 november organiseert is in de Nederlandse vereniging voor Immunologie in de Balie in Amsterdam een debat ‘Het is tijd voor een gemeenschappelijke aanpak van chronische ziekten’. Lees meer »

Voorprogramma

Weekprogramma 2014
Steeds meer mensen hebben te maken met een chronische beperking. Veel nieuwe wet- en regelgeving staat op stapel. Dit maakt dat vernieuwende ideeën hard nodig zijn. Innovatie is dan ook het thema van de Week Chronisch Zieken 2014. De week is van 7 t/m 13 november.

Vrijdag 7 november

Jubileumcongres Whiplash Stichting Nederland
Mindfulness bij Diabetes, Den Haag
Ouderen en cultuurparticipatie, Ede

Zaterdag 8 november
Beestachtige dag Dierenpark MeerZoo, Marknesse
Open huis FOKUS wonen, Utrecht
Dag van de Mantelzorg, Arnhem
Verassingpakket voor mantelzorgers, Middelburg
Open huis FOKUS wonen, Heerenveen

Zondag 9 november
Kennismaken met mindfulness, Utrecht

Maandag 10 november Dag van de Mantelzorg
Zorgvernieuwingsdag, opening Week Chronisch Zieken
Verwendag voor mensen geraakt door kanker, Baarloo

Dinsdag 11 november
Workshop Capoeira, Haarlem
5-jarig bestaan ZwemSamen, Purmerend
Nordic Walking clinic, Waalwijk
HME-MO Regiobijeenkomst Zuid, Nuenen
Open huis FOKUS Wonen Dordrecht
Open huis FOKUS Wonen, Enschede
Open huis FOKUS Wonen, Maastricht
Open huis FOKUS Wonen, Zwolle

Woensdag 12 november
Groepsles afvallen en conditie, Maasbree
Groepsles reuma en osteoporose, Maasbree
Groepsles ademhalingstechniek, Maasbree
Bewust worden door bewegen, Eindhoven
Mindfulness voor Mantelzorgers: Gezonde Zelfzorg, Arnhem
HME-MO Regiobijeenkomst Midden Nederland, Almere
HME-MO Regiobijeenkomst Noord, Oldeberkoop
Open huis FOKUS Wonen, Ede
School, studie en werk, Heerenveen
Omgaan met niet-aangeboren hersenletsel, Amersfoort
Vermoeidheid bij niet-aangeboren-hersenletsel, Amsterdam
Open huis FOKUS wonen, Groningen
Open huis FOKUS wonen, Roosendaal

Donderdag 13 november Nationale Verwendag
DenkAnders Debat, Rotterdam
Met wandelen kom je vooruit in je leven, Walking Limburg
Informatiebijeenkomst over vitiligo, Rijnstate Arnhem
Leuke middag platform gehandicapten, Veldhoven
Open huis FOKUS Wonen, Eindhoven
Symposium FondsNutsohra, Amsterdam
Zuid-Amerikaanse feestavond, GGNet Apeldoorn
Leuke middag, Veldhoven
Dag van de oncologie, Roosendaal
The missing link: mindfulness bij diabetes, Den Haag
Tai Chi Tao, Wognum

Vrijdag 14 november
Bekendmaking prijswinnaars kinderen met een erfelijke of aangeboren aandoening
Prijsuitreiking verhalenwedstrijd, Middelburg

Uw activiteit in deze nieuwsbrief?
Meldt uw event nu en wij voegen het toe in het Weekprogramma. Direct aanmelden »

Bron: www.chronischziek.nl

Douches Blaarmeersen nog maandenlang dicht door legionella

GENT – In de kleedkamers van het strandhuis en de tennishallen op de Blaarmeersen en in het PGB-voetbalstadion in Oostakker zorgt legionella voor problemen. Honderden sporters moesten al zonder te douchen naar huis. Pas in januari zal het probleem helemaal van de baan zijn.

De besmetting op de Blaarmeersen kwam eind augustus aan het licht. Later werd ook een legionellabesmetting gevonden in de kleedkamers van de tennishallen op het recreatiedomein en in de kleedkamers van het PGB-voetbalstadion in Oostakker.

Bron: www.nieuwsblad.be

Stichting veteranenziekte maakt zich grote zorgen

In H2O-­online van 15 september 2014 is een artikel geplaatst van Alvin Bartels, Marjolein Schalk, Petra Brandsema, Helma Ruijs (RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding) met betrekking tot legionellapreventie bij scholen, kantoren en andere niet-prioritaire locaties: interpretatie van de zorgplicht Drinkwaterwet.

In dit artikel wordt beargumenteerd dat het drinkwater van deze locaties legionellabacteriën mag bevatten omdat uit casuïstiek blijkt dat de kans op een longontsteking door legionella via deze locaties zeer gering is.
De Stichting Veteranenziekte zal hierna uitleggen waarom zij zich absoluut niet kan vinden in deze stelling. De Stichting meent totaal geen onderbouwing voor deze stelling te kunnen vinden op basis van “de jaarrapportage Surveillance Respiratoire Infectieziekten 2012”, uitgebracht door het RIVM.
In hoofdstuk 3 van deze jaarrapportage wordt legionella besproken. In paragraaf 3.1 van deze rapportage staat direct het volgende kernpunt: “ Bij het merendeel (80%) van de patiënten die de infectie in Nederland oploopt, levert bronopsporing onvoldoende aanwijzingen op tot het vaststellen van de waarschijnlijke bron”.
Verder staat er in deze rapportage dat er door 173 patiënten, 451 potentiele bronnen binnen Nederland werden genoemd. Er werd door de Bronopsporingseenheid Legionell-­‐ pneumonie (BEL) voor 26 (15%) patiënten onderzoek uitgevoerd bij totaal 49 (11%) bronnen. De Stichting vindt het vreemd dat RIVM op basis van zo’n laag percentage brononderzoek toch durft te stellen dat op grond van onderzoek bekend is welke locaties een hoog risico op legionellose hebben. Wellicht zouden er nog andere locaties gevonden worden wanneer alle potentiele bronnen onderzocht zouden worden. Verder wordt in de jaarrapportage gesteld dat bij 36% van de 22 woonhuizen (niet-prioritair) van patiënten die in 2012 door BEL zijn bemonsterd, legionella is aangetoond. Er is dan weliswaar geen match, waardoor niet met zekerheid kan worden gesteld dat de legionellose op de betreffende locatie is opgelopen, opvallend is het wel. Een match op DNA-niveau tussen de patiënt en de locatie is zeer moeilijk te bewijzen: 1 match in 2011 en 3 matches in 2012.
Overigens wanneer we dan spreken over het feit dat het risico van het oplopen van legionellose op een niet-­‐prioritaire locatie laag zou zijn, dan is het ook wel weer opvallend op welke locaties in 2012 dan wel 3 matches zijn gemaakt tussen patiënt en bron: een werkgerelateerde bron met een waterbak van een afperspomp, een spuitlans van een autowasstraat en een privé-jacuzzi. Alle 3: niet-prioritair.
Verder wordt er ook gesproken over het feit dat er nog bij veel patiënten geen kweek wordt ingezet bij een longontsteking, dus dat ook naar alle waarschijnlijkheid nog meer mensen ziek worden door legionellabacteriën dan de geregistreerde gevallen.

De Stichting is het eens met de schrijvers dat het niet altijd nodig is om uitgebreide risicoanalyses te laten maken en bemonsteringen uit te voeren bij zorgplichtige locaties, zeker niet wanneer er bijvoorbeeld helemaal geen douches zijn. Maar de ISSO 55.2 publicatie “Zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties” geeft een goed beeld hoe men de zorgplicht in zou kunnen vullen. Eigenaren van scholen en sportlocaties moeten inderdaad niet op onnodige kosten worden gejaagd, maar enige afweging op basis van ISSO 55.2 met betrekking tot de afweging van risico’s zou zeker mogen worden verwacht. Dit zou een locatie ook zelf kunnen doen en hoeft daar ook niet per definitie iemand voor in te huren. Kostenbesparing mag niet leiden tot gevaar voor volksgezondheid. Imago schade en onrust zou ook een probleem zijn. Men is als niet-prioritaire locatie niet meldingsplichtig, dus wanneer men goed en integer met de informatie om gaat hoeft dit helemaal niet tot problemen te leiden. Daarnaast wordt gesteld dat preventieve maatregelen een belasting voor het milieu kunnen zijn, zoals het spoelen van tappunten. Wanneer een leidingwaterinstallatie voldoet aan en gebruikt wordt volgens NEN 1006, dan is het aantal terugkerende beheersmaatregelen zeer beperkt. Dit is een van de punten die ook voor de Stichting op hun komende congres van 30 oktober a.s. aan de orde zal komen. Tijdens het congres zal gesproken worden door de keten van bouwers: architect, aannemer, installateur en eindgebruiker. Zij zullen samen moeten werken om te komen tot een goede aanleg van een installatie en een goed ontwerp en goede bouw van een locatie, zodat het risico op legionella zo klein mogelijk wordt gehouden.
Verder is het zo dat op basis van Arbo-­wetgeving ook maatregelen moeten worden genomen om legionellagroei te voorkomen. De normen voor gymnastieklokaal – kleed-­ en doucheruimte en schoolgebouw-sanitaire voorzieningen staan beschreven. De eisen vanuit Arbo-wetgeving (ook voor niet-­prioritaire locaties) dienen in dit verhaal dan ook niet vergeten te worden.

De Stichting is er niet op uit om alle locaties tot prioritaire (hoog-­risico) locatie te laten benoemen, maar de Stichting vindt dat de onderbouwing voor de keuzes die nu gemaakt zijn, wellicht niet de juiste zijn. De Stichting ziet op dit moment te veel onzekerheden om mee te kunnen gaan in alle keuzes die nu gemaakt zijn.
Tevens ziet de Stichting problemen in de toekomst met betrekking tot het langer thuis blijven wonen van ouderen. De ouderenflats die er steeds meer zijn: hoe benoem je deze locaties? Nu zijn deze flats niet­‐prioritair omdat het RIVM stelt dat het risico om in je eigen woonomgeving ziek te worden gering is. Maar wat doen we met locaties waar de gemiddelde leeftijd hoog is, per definitie binnen de risicogroep en deze mensen ook langer thuis blijven wonen, ook wanneer zij zorg ontvangen, waardoor de vatbaarheid voor onder andere legionellose ook hoger wordt? De Stichting denkt dat hier nog een flinke discussie over te voeren valt.

Door dit alles op een rijtje te zetten kan de Stichting Veteranenziekte voor zichzelf alleen maar de conclusie trekken, dat zij zich grote zorgen maakt.

Namens de Stichting Veteranenziekte:
Monique Bastmeijer, Bestuurslid Technische Zaken

Zeven doden door legionella-uitbraken in Catalonië

Twee uitbraken van legionella hebben in de Spaanse regio Catalonië aan zeven mensen het leven gekost. Achttien mensen liggen nog in het ziekenhuis, meldden Spaanse media.

Het is nog niet duidelijk waar de legionella vandaan komt en of de uitbraken iets met elkaar te maken hebben. De meest recente uitbraak is in Ripollet, een buitenwijk van Barcelona. Daar overleden drie ouderen tussen de 63 en 87 jaar met ernstige gezondheidsproblemen aan de bacterie.

Zo’n tien kilometer verderop, in de plaats Sabadell, stierven vier mensen aan de bacterie. In totaal raakten 34 bewoners van Sabadell besmet.

Uit voorzorg zijn verschillende waterinstallaties en fonteinen buiten gebruik gesteld. Besmetting met legionella gebeurt door het inademen van besmette druppeltjes waternevel. Ook is een koeltoren uitgezet. Koeltorens worden gebruikt voor de afkoeling van een gebouw of een industrieel proces en zijn ideale plekken voor de legionellabacterie.

Bron: www.volkskrant.nl

Zeldzame Legionella geïdentificeerd als een verwekker van longontsteking in Raum Jülich, Kreis Düren (Duitsland)

(Artikel is in het Duits)

Eine seltene Legionellen-Serogruppe hat maßgeblich zu den Fällen von Lungenentzündung mitbeigetragen, von der Menschen aus dem Stadtgebiet Jülich und den umgebenden Ortschaften betroffen sind. Am Donnerstagabend erreichten das Gesundheitsamt des Kreises Düren die Ergebnisse von speziellen mikrobiologischen Untersuchungen. Demnach wurden Legionellen als Verursacher der Infektionen bei fünf von neun untersuchten Patienten nachgewiesen. Zur Auswertung der Daten von weiteren Patienten hat das Kreisgesundheitsamt am heutigen Freitag das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) um Unterstützung gebeten. Außerdem steht nun auch Professor Martin Exner aus dem Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn – der Experte auf dem Gebiet der Ursachenforschung von Legionellen-Ausbrüchen – dem Kreis Düren bei der Aufklärung der weiteren Infektionen zur Seite.

Insgesamt waren vom 14. August bis zum 11. September 42 Patienten mit einer bestimmten Form der ambulant erworbenen Lungenentzündung vorwiegend in das St. Elisabeth-Krankenhaus Jülich eingeliefert worden. Bei zwei der 42 Patienten hat die Lungenentzündung nach aktuellem Stand zum Tode beigetragen. Bei einem weiteren Patienten wurde mittlerweile eine andere Todesursache ermittelt. Da die Inkubationszeit in aller Regel zwei bis zehn Tage beträgt, können erste Ansteckungen am 4. August stattgefunden haben. Die letzte Ansteckung dieser Fälle fand vor dem 10. September statt. Ob künftig weitere Fälle auftreten können, kann nicht ausgeschlossen werden.

Lees verder op www.juelich.de

Week Chronisch Zieken 7 t/m 13 november 2014

Opening Week Chronisch Zieken live te volgen via internet
De Nationale Zorgvernieuwingsdag op 10 november is de officiële opening van de Week Chronisch Zieken. Er is die dag speciale aandacht voor innovatie van revalidatie in de thuissituatie. Deskundigen presenteren hun tips, ideeën en plannen. Deze presentaties zullen via het internet live te volgen zijn. Reserveer vast ruimte in uw agenda vanaf 11.30 uur. De link wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.

Afsluiting Week met DenkAnders Debat
Het DenkAnders Debat is er voor jongeren die hun dromen waar willen maken. Je kunt luisteren, meedenken en meepraten over onderwerpen die jou bezighouden: je school, je stage, je werk, je financiën… het komt allemaal voorbij. Je stelt vragen aan werkgevers en je deelt ideeën en ervaringen met andere jongeren. Het resultaat is dat je borrelend van energie en met een rugzak vol ideeën (en wellicht visitekaartjes) naar huis gaat! Vaak kun je een opleiding in je eigen tempo volgen. Maar tijdens de stage krijg je te maken met andere mensen, andere regels en een andere manier van werken. Dan kan een beperking je flink in de weg zitten. Vertel je dat bij aanvang van de stage of tijdens je sollicitatie? Welke begeleiding heb je nodig om je stage of baan succesvol te maken? Kan de opleiding of het bedrijf je begeleiden? Donderdag 13 november organiseert Stichting Hoezo Anders, Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam en PowerPlatform dit debat als mooie afsluiting van de Week Chronisch Zieken! Meer info op www.hoezoanders.nl.

Herhaalde oproep: Heeft u een tip of plan voor revalidatie thuis?
Heeft u ervaring met revalidatie thuis en heeft u een tip of idee dat hierbij helpt? Bijvoorbeeld een goede ervaring met een hulpmiddel dat de zelfredzaamheid vergroot? Of heeft u misschien een nieuwe, verrassende toepassing van een hulpmiddel ontdekt? Deel uw ervaring met anderen. Geef deze door aan ons zodat iedereen ervan kan profiteren. Heeft u een plan waar u steun bij nodig heeft? Laat ook dat ons weten, wellicht kunnen wij u verder helpen. De mensen met de beste tips, ideeën of projectplannen worden uitgenodigd om deze te presenteren tijdens de Zorgvernieuwingsdag, de opening van de Week Chronisch Zieken op 10 november 2014. Dit zal voor iedereen live te volgen zijn via het internet. Mail uw tip, idee of plan naar info@chronischziek.nl voor 1 oktober 2014. Alvast heel veel dank!

Nieuwe koers Fonds NutsOhra
Fonds NutsOhra slaat een nieuwe koers in met vier programma’s waarmee het de komende jaren verschil willen maken. Het fonds gaat zich richten op jongeren met een chronische ziekte, alleenstaande ouderen met één of meer beperkingen, kansarme gezinnen en mensen die langdurig lichamelijke of psychische hulp nodig hebben. Hebt u een projectidee dat ten goede komt aan één van deze doelgroepen? Of bent u nieuwsgierig naar deze nieuwe koers? Het fonds ontmoet u graag tijdens de Week Chronisch Zieken op 13 november 2014 in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Aanmelden kan via www.symposiumfondsnutsohra.nl.

Geen deadline aanmelden Week Chronisch Zieken
Heeft u een nieuwe dienst of activiteit, breng het voor het voetlicht. Meldt uw event en wij voegen het toe in onderstaande Weekprogramma. Er is geen deadline, maar hoe eerder u aanmeldt, des te meer aandacht uw event krijgt. Lees verder »

Weekprogramma 2014
Steeds meer mensen hebben te maken met een chronische beperking. Veel nieuwe wet- en regelgeving staat op stapel. Dit maakt dat vernieuwende ideeën hard nodig zijn. Innovatie is dan ook het thema van de Week Chronisch Zieken 2014. De week is van 7 t/m 13 november.

3 november
Hersenletselcongres, Ede

5 november
Bijeenkomst Longpunt Beverwijk

7 november
Jubileumcongres Whiplash Stichting Nederland
Mindfulness bij Diabetes, Den Haag

8 november
Beestachtige dag Dierenpark MeerZoo, Marknesse
Open huis FOKUS wonen, Utrecht

10 november Dag van de Mantelzorg
Zorgvernieuwingsdag, opening Week Chronisch Zieken
Verwendag voor mensen geraakt door kanker, Baarloo

11 november
Workshop Capoeira, Haarlem
5-jarig bestaan ZwemSamen, Purmerend
Nordic Walking clinic, Waalwijk
HME-MO Regiobijeenkomst Zuid, Nuenen
Open huis FOKUS Wonen Dordrecht
Open huis FOKUS Wonen, Enschede
Open huis FOKUS Wonen, Maastricht
Open huis FOKUS Wonen, Zwolle

12 november
Groepsles afvallen en conditie, Maasbree
Groepsles reuma en osteoporose, Maasbree
Groepsles ademhalingstechniek, Maasbree
Bewust worden door bewegen, Eindhoven
Mindfulness voor Mantelzorgers: Gezonde Zelfzorg, Arnhem
HME-MO Regiobijeenkomst Midden Nederland, Almere
HME-MO Regiobijeenkomst Noord, Oldeberkoop
Open huis FOKUS Wonen, Ede

13 november Nationale Verwendag
DenkAnders Debat, Rotterdam
Met wandelen kom je vooruit in je leven, Walking Limburg
Informatiebijeenkomst over vitiligo, Rijnstate Arnhem
Leuke middag platform gehandicapten, Veldhoven
Open huis FOKUS Wonen, Eindhoven
Symposium FondsNutsohra, Amsterdam
Zuid-Amerikaanse feestavond, GGNet Apeldoorn

14 november
Bekendmaking prijswinnaars kinderen met een erfelijke of aangeboren aandoening

Bron: www.chronischziek.nl

Uitbraak Veteranenziekte in Spanje

Uitbraak legionella besmetting, Sabadell, Catalonië in Spanje. Veteranenziekte in Spanje eist doden.

De regionale gezondheids-afdeling van Catalonië meldde eerder deze week dat twee mensen zijn overleden door een uitbraak van de Veteranenziekte in de stad Sabadell, nabij Barcelona. Beide personen waren in de tachtig jaar oud.

Momenteel zijn nog 28 mensen gediagnosticeerd met de ziekte. Vier patiënten zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis maar 20 zijn nog altijd opgenomen.

“Het kan niet worden uitgesloten dat meer mensen de komende dagen de ziekte blijken te hebben omdat de incubatietijd maximaal 10 dagen is,’ volgens de gezondheids-afdeling in een verklaring .

Veteranenziekte is een longontsteking veroorzaakt door de legionella bacterie. Het is niet besmettelijk, maar kan zich eenvoudig verspreiden in water en air-conditioning-systemen.

Onderzoekers wachten op de resultaten van de proeven die op diverse plekken genomen zijn die ervan verdacht worden de oorzaak te zijn van de uitbraak van de Veteranenziekte.

Bron: www.nieuwsuit.com

Legionella in sporthal Woerden

WOERDEN – In sporthal Bulwijk in Woerden is de legionellabacterie aangetroffen in de waterleidingen. Inmiddels zijn de waterleidingen doorgespoeld met een bacteriedodend middel. Vanaf vandaag mogen de DOUCHES weer gebruikt worden.

Alle sportactiviteiten in de hal konden ondertussen wel gewoon doorgaan. Er was volgens de gemeente Woerden geen gevaar voor de gezondheid.

Sporters mochten de DOUCHES tijdelijk niet gebruiken omdat legionella de luchtwegen en de longen kan aantasten.

Bron: www.rtvutrecht.nl